Φαξ

Φαξ Φαξ Σάρωση ενός Εγγράφου Διπλής Όψης (Σάρωση Διπλής Όψης) Προβολή εικόνας προεπισκόπησης Εναλλαγή δίσκων εξόδου Ρύθμιση Μεθόδου Εκτύπωσης Όταν μια Ληφθείσα Εικόνα Υπερβαίνει το Μέγεθος Χαρτιού Εμπλοκή Άχρηστων Φαξ Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)