Διαγραφή ενός Καθορισμένου Προορισμού

Υπόμνημα

Διαγραφή διευθύνσεων που προσδιορίζονται στο βήμα 4 του "Αποστολή φαξ (Διαδικασία)".

  1. Πατήστε [Εμφάνιση Όλων] στην καρτέλα [Φαξ].

  2. Πατήστε [Διαγραφή] ενός προορισμού για να τον διαγράψετε.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών για διαγραφή, πατήστε [Πίσω].

    • Εάν έχετε διαγράψει όλους τους προορισμούς, η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην αρχική οθόνη.