Προβολή εικόνας προεπισκόπησης

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προεπισκόπησης, μπορείτε να ελέγξετε τη σαρωμένη εικόνα στον πίνακα αφής πριν στείλετε το φαξ.

Σημείωση

 • Η εικόνα που προεπισκοπήθηκε στην οθόνη δεν ταιριάζει απόλυτα με την εκτύπωση. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να ελέγξετε το περιεχόμενο ή τον προσανατολισμό σαρωμένων εγγράφων.

 • Για αποστολή σε πραγματικό χρόνο και μη αυτόματη αποστολή, οι εικόνες προεπισκόπησης δεν μπορούν να προβληθούν.

 1. Πατήστε [Fax/Internet Fax (Φαξ/Διαδικτυακό φαξ)] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Πατήστε [Fax (Φαξ)].

 4. Προσδιορίστε ένα προορισμό.

 5. Πατήστε [Preview (Προεπισκόπηση)] στην καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)] για να το ορίσετε σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Preview (Προεπισκόπηση)] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON (Ενεργοποίηση)] και [OFF (Απενεργοποίηση)].

 6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν απαιτείται.

 7. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 8. Ελέγξτε την εικόνα που αποσταλεί με φαξ στην οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε [Start Transmission (Έναρξη αποστολής)] μετά τον έλεγχο.

  Υπόμνημα

  • Υπάρχουν τρεις μέθοδοι προβολής εικόνων προεπισκόπησης.

   • : Εμφανίζει πλήρη σελίδα.

   • : Προβάλλει σε όλο το πλάτος της οθόνης.

   • : Προβάλλει τη σαρωμένη σελίδα στην ίδια μεγέθυνση.

  • Πατήστε το κουμπί [Full Screen (Πλήρης οθόνη)] για να προβάλλετε την εικόνα προεπισκόπησης σε πλήρη οθόνη.

  • Χρησιμοποιήστε , , , και για κύλιση στην εικόνα προεπισκόπησης.

  • Όταν σαρώνετε πολλαπλές σελίδες εγγράφων, χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης για εναλλαγή ανάμεσα στις σελίδες.

   • : Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα.

   • : Εμφανίζει την επόμενη σελίδα.

   • : Προβάλλει οποιαδήποτε σελίδα. Πατήστε αυτό το κουμπί και εισάγετε τον αριθμό σελίδας που θέλετε να προβληθεί.

  • Αν τοποθετήσετε το επόμενο έγγραφο στον δίσκο ADF ή την επιφάνεια σάρωσης εγγράφου και πατήσετε το [Preview (Προεπισκόπηση)], η συσκευή σαρώνει το έγγραφο και προβάλλει το σαρωμένο έγγραφο.

  • Πατήστε το [Cancel Preview (Ακύρωση προεπισκόπησης)] για να κλείσετε την οθόνη προεπισκόπησης και να ακυρώσετε την αποστολή.