Βασική Διαδικασία για τη Σάρωση σε Διακομιστή Φαξ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη βασική διαδικασία για την αποστολή δεδομένων στον διακομιστή φαξ.

Η λειτουργία διακομιστή φαξ σας επιτρέπει να στείλετε δεδομένα φαξ ως συνημμένο αρχείο e-mail. Το σαρωμένο έγγραφο μετατρέπεται σε ένα αρχείο TIFF. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στη μνήμη, και αποστέλλονται αμέσως μετά τη σάρωση. Καθορίζετε απλά μια διεύθυνση e-mail ως προορισμό.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε διακομιστή φαξ στη Διαμόρφωση Διαχειριστή.

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Σάρωσης Σε Διακομιστή Φαξ

Εάν η λειτουργία σάρωσης σε διακομιστή φαξ είναι ενεργοποιημένη, οι λήψεις και αποστολές φαξ που χρησιμοποιούν μια τηλεφωνική γραμμή απενεργοποιούνται.

Ορίστε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου και e-mail πριν από τη χρήση της λειτουργίας Σάρωσης σε Διακομιστή Φαξ.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

Υπόμνημα

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έγγραφα μεικτού μεγέθους.

 • Τα δεδομένα του εγγράφου που αποστέλλεται με τη λειτουργία Σάρωσης σε Διακομιστή Φαξ μπορεί να μην εκτυπώνονται σωστά ανάλογα με μονάδα του παραλήπτη.

 • Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία σάρωσης σε διακομιστή φαξ είναι οι ίδιες με εκείνες για τη λειτουργία σάρωσης σε e-mail.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  • Ορίστε την [Προεπισκόπηση] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση] σε ΟΝ και πατήστε [Προεπισκόπηση] για προεπισκόπηση της εικόνας προς αποστολή.

  • Όταν η [Περιστροφή λήψης] έχει οριστεί στο ON, τα έγγραφα A4 Landscape περιστρέφονται και αποστέλλονται ως έγγραφα A4 Portrait και τα έγγραφα Letter Landscape περιστρέφονται και αποστέλλονται ως Letter Portrait έγγραφα.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).