Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Σάρωσης Σε Διακομιστή Φαξ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωσης Σε Διακομιστή Φαξ, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία στη Διαμόρφωση Διαχειριστή.

Σημείωση

Αν η λειτουργία Σάρωσης Σε Διακομιστή Φαξ ενεργοποιηθεί, η λειτουργία φαξ απενεργοποιείται.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Λειτουργία Διακομιστή Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρυθμίσεις Περιβάλλοντος].

 6. Πατήστε [Λειτουργία Διακομιστή Φαξ].

 7. Πατήστε το [ΟΝ].

 8. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

  Η συσκευή κάνει επανεκκίνηση αυτόματα.