Επεξεργασία ενός Προορισμού Διεύθυνσης Ηλ. Ταχυδρομείου

Ένα πρόθεμα και επίθεμα χρησιμοποιούνται στην ακόλουθη μορφή. Ο "Αριθμός φαξ" σε αυτή τη μορφή είναι ένας αριθμός που έχει επιλεγεί στο στοιχείο "Προσθήκη Προορισμού".

"Πρόθεμα + Αριθμός φαξ + Επίθεμα"

Για παράδειγμα, εάν ορίσετε "ΦΑΞ=" ως πρόθεμα και ορίσετε "@faxserver" ως επίθεμα και εκτελέσετε τη λειτουργία σάρωσης σε διακομιστή φαξ, το e-mail προορισμού (Προς:) έχει οριστεί ως "ΦΑΞ= 012-345-6789@faxserver".

Σημείωση

Ορίστε το πρόθεμα και επίθεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές λήψης e-mail του διακομιστή φαξ. Ο εικονικός τομέας και άλλα ίσως χρειαστεί να ρυθμιστούν στον διακομιστή ταχυδρομείου εξαιτίας του συγκεκριμένου λειτουργικού περιβάλλοντος διακομιστή φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Λειτουργία Διακομιστή Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρυθμίσεις Περιβάλλοντος].

 6. Πατήστε [Πρόθεμα].

 7. Εισάγετε ένα πρόθεμα, και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 8. Πατήστε [Επίθεμα].

 9. Εισάγετε ένα επίθεμα, και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 10. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.