Επεξεργασία Κειμένου Σώματος Ε-mail

Εάν το [Κείμενο] έχει ρυθμιστεί σε [ON], το κείμενο προστίθεται στο e-mail. Εάν ο διακομιστής φαξ σας υποστηρίζει την αποστολή κειμένου e-mail, το κείμενο περιλαμβάνεται στα δεδομένα αποστολής φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Λειτουργία Διακομιστή Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρυθμίσεις Περιβάλλοντος].

 6. Πατήστε [Κείμενο].

  Το [Κείμενο] έχει οριστεί σε [ON].

 7. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

 8. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 9. Πατήστε [Internet Fax (Διαδικτυακό φαξ)].

 10. Πατήστε [Σώμα E-mail] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 11. Πατήστε [Επιλογή Κειμένου].

 12. Επιλέξτε ένα κείμενο.

  Εάν επιλέξετε [Manual Input (Χειροκίνητη εισαγωγή)] στο βήμα 11, εισάγετε ένα κείμενο και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Κατά την άμεση εισαγωγή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 256 χαρακτήρες.