Αποστολή φαξ (Διαδικασία)

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  Η οθόνη αφής του πίνακα μεταβαίνει στην αρχική οθόνη φαξ/Διαδικτυακού φαξ.

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  • Αν πατήσετε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ) χωρίς να αλλάξετε κάτι, οι ακόλουθες (εργοστασιακά προεπιλεγμένες) ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τη σάρωση και την αποστολή ενός εγγράφου.

   [Μέγεθος σάρωσης]: Αυτόματο

   [Ανάλυση]: Κανονική

   [Πυκνότητα]: 0

  • Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις με τη [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

   Διαμόρφωση φαξ

  • Όταν η [Περιστροφή αποστολής] είναι στη θέση ON, το A4 Landscape αποστέλλεται ως A4 Portrait και το Letter Landscape αποστέλλεται ως Letter Portrait αντίστοιχα.

  Σάρωση Πολλαπλών Εγγράφων Συνεχώς στην Επιφάνεια Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση (Γυαλί))

  Σάρωση Πολλαπλών Εγγράφων Συνεχώς με το ADF (Συνεχής Σάρωση (ADF))

  Σάρωση ενός Εγγράφου Διπλής Όψης (Σάρωση Διπλής Όψης)

  Καθορισμός Ανάλυσης Σάρωσης (Ανάλυση)

  Ρύθμιση Σάρωσης για Αποστολή

  Διαγραφή Σκιών Άκρων Κατά Την Αποστολή (Διαγραφή Άκρων)

  Υπόμνημα

  Ενεργοποιήστε [Προεπισκόπηση] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση] για προεπισκόπηση της εικόνας προς αποστολή.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).