Καθορισμός Ανάλυσης Σάρωσης (Ανάλυση)

Μπορείτε να επιλέξετε μια ανάλυση για να έχετε την πιο κατάλληλη ποιότητα.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Ανάλυση] στην καρτέλα [Φαξ] ή [Βασική].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση στην καρτέλα [Βασικό] ή από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 5. Επιλέξτε μία ανάλυση.

  Υπόμνημα

  • Η [Πολύ Καλή] ίσως να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη συσκευή του παραλήπτη.

  • Αν επιλέξετε [Καλή], [Πολύ Καλή], ή [Φωτογραφία], απαιτείται πολύς χρόνος για τη σάρωση ενός εγγράφου.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).