Αποστολή ενός Φαξ σε Πολλαπλούς Προορισμούς Ταυτόχρονα

Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς. Μπορείτε να προσδιορίσετε έως 100 προορισμούς χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, ταχεία κλήση, ή λίστα ομάδας.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να εισάγετε όλους τους προορισμούς.

 5. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

 6. Ελέγξτε το σετ προορισμών από την οθόνη καταλόγου και πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

  Υπόμνημα

  Μπορείτε να διαγράψετε προσδιορισμένες διευθύνσεις.

Υπόμνημα

 • Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ] στην οθόνη αφής.

 • Μια λίστα ομάδων είναι χρήσιμη όταν θέλετε να γίνει αναμετάδοση Καταχωρήστε μια λίστα ομάδων πριν από την αποστολή ενός φαξ εκ των προτέρων.

  Προσδιορισμός προορισμού (Τηλεφωνικός κατάλογος)

 • Αν ενεργοποιηθεί ο [Προορισμός Αναμετάδοσης], οι αριθμοί προορισμού εμφανίζονται πριν από τη αποστολή.

  Διαμόρφωση φαξ

 • Μπορείτε να ακυρώσετε μία αποστολή φαξ.

  Ακύρωση αποστολής φαξ