Ακύρωση αποστολής φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε μια αποστολή φαξ όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα και η σάρωση είναι σε εξέλιξη.

  1. Πατήστε το Κουμπί (STOP).

Μπορείτε να ακυρώσετε μία κρατημένη εργασία αποστολής.

Σημείωση

Αν επιλέξετε αναμετάδοση, η εργασία αναμετάδοσης ακυρώνεται.

  1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Πατήστε [ΦΑΞ].

  3. Πατήστε την καρτέλα [Προβολή/Ακύρωση εργασίας φαξ].

  4. Πατήστε [Διαγραφή] μιας εργασίας για να την διαγράψετε.

    Υπόμνημα

    Ένα φαξ που στέλνεται εμφανίζεται στο πάνω μέρος της λίστας.

  5. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.