Καθορισμός ενός Μεγέθους Σάρωσης (Μέγεθος Σάρωσης)

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Μέγεθος Σάρωσης] στην καρτέλα [Βασικό].

  Υπόμνημα

  Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

 5. Επιλέξτε ένα μέγεθος.

  Υπόμνημα

  • Και ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και η επιφάνεια σάρωσης εγγράφου ανιχνεύουν αυτόματα τα ακόλουθα μεγέθη εγγράφων.

  Βάση

  Ανιχνεύσιμα μεγέθη

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  *Εάν ανιχνευθεί Legal14 στη σειρά Letter, η τιμή μεταξύ Legal13, Legal13,5 και Legal 14 που προσδιορίστηκε από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] > [Auto detect Scan Size (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σάρωσης)] > [Legal Size (Μέγεθος Legal)] > ορίζεται ως Μέγεθος Σάρωσης.

  • Εάν η συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει μέγεθος εγγράφου όταν η ρύθμιση [Μέγεθος σάρωσης] έχει οριστεί στο [Αυτόματο], η οθόνη επιλογής μεγέθους σάρωσης εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί έναρξη.

  • Τα έγγραφα σε Β5 ή Α5 αποστέλλονται ως έγγραφα σε Α4.

  • Όταν η [Περιστροφή αποστολής] είναι στη θέση ON, το A4 Landscape αποστέλλεται ως A4 Portrait και το Letter Landscape αποστέλλεται ως Letter Portrait αντίστοιχα.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).