Προσδιορισμός προορισμού (Απευθείας εισαγωγή)

Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό προορισμού φαξ χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Υπόμνημα

Προσδιορίστε έναν προορισμό στο βήμα 4 στο "Αποστολή φαξ (Διαδικασία)".

 1. Πατήστε [Manual Dial (Χειροκίνητη κλήση)] στην καρτέλα [Fax (Φαξ)].

 2. Εισάγετε έναν αριθμό φαξ προορισμού χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή τα αριθμητικά πλήκτρα.

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 40 ψηφία.

 3. Πατήστε [OK].

Σχετικά με την Λειτουργία Κλήσης

Όταν εισάγετε έναν προορισμό αριθμού φαξ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

"-", "Πρόθεμα", και "Flash"

Εισάγετε κάθε σήμα πατώντας το σήμα του του εμφανίζεται στην οθόνη εισαγωγής αριθμού φαξ.

 • - (Παύλα)

  Εισάγει μία παύλα στον αριθμό φαξ.

 • Πρόθεμα

  Εισάγει ένα πρόθεμα αριθμού που έχει καταχωρηθεί εκ των προτέρων. Το "Ν" εισάγεται κατά την εισαγωγή.

  Προσθέτοντας ένα Πρόθεμα (Πρόθεμα)

 • Φλας

  Δίνει εντολή στο PBX (Ιδιωτικό Τηλεφωνικό Κέντρο) να σας συνδέσει μέσω PSTN (Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής). Το "F" εισάγεται κατά την εισαγωγή.

"Παύση", "#"

Εισάγετε με το πλήκτρο < # > στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πατώντας το πλήκτρο < # > γίνεται εναλλαγή μεταξύ του "Ρ" και του "#".

 • Παύση

  Σταματά 2 δευτερόλεπτα κατά την κλήση. Μπορείτε να εισάγετε όσες παύσεις θέλετε. Το "P" εισάγεται κατά την εισαγωγή.

 • # (Pound)

  Στέλνει το "#" στην τηλεφωνική γραμμή αν το [MF(Τονικό)/DP(Παλμικό)] έχει οριστεί σε [Τονικό]. Το "#" εισάγεται κατά την εισαγωγή.

"Τονικό", "*"

Εισάγετε με το πλήκτρο < * > στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πατώντας το πλήκτρο < * > γίνεται εναλλαγή μεταξύ του "Τ" και του "*".

 • Τονικό

  Αλλάζει την τονική κλήση αν το [MF(Τονικό)/DP(Παλμικό)] έχει οριστεί σε [Παλμικό]. Το ''Τ'' εμφανίζεται όταν το εισάγετε.

 • * (Αστερίσκος)

  Στέλνει το "*" στην τηλεφωνική γραμμή αν το [MF(Τονικό)/DP(Παλμικό)] έχει οριστεί σε [Τονικό]. Το "*" εισάγεται κατά την εισαγωγή.