Τοποθέτηση ενός εγγράφου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης εγγράφων.

Σχετικά με το πού να τοποθετήσετε ένα έγγραφο

Ορίστε ένα έγγραφο στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης για να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε με φαξ το έγγραφο.

 • Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Μέγεθος που μπορεί να σαρωθεί

A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio

Χωρητικότητα χαρτιού

100 φύλλα (80 g/m2)

Βάρος χαρτιού

60 έως 120 g/m2(16 έως 32 lb)

 • Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου

Μέγεθος που μπορεί να σαρωθεί

A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio

Πάχος εγγράφου

Έως 20 mm

Υπόμνημα

Η αμφίπλευρη σάρωση δεν είναι διαθέσιμη για A5 Portrait, A6, B5 Portrait, Statement Portrait.

Σημείωση

Για τα έγγραφα στα οποία χρησιμοποιούνται κόλλες, μελάνι ή διορθωτικό υγρό, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς πριν από την τοποθέτηση.

Σχετικά με έγγραφα που δεν μπορούν να τοποθετηθούν

Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα α΄ακόλουθα έγγραφα στο ADF. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 • Έγγραφα με τρύπες ή σχισμές

 • Άσχημα τσαλακωμένα ή τυλιγμένα έγγραφα

 • Υγρά έγγραφα

 • Έγγραφα που είναι κολλημένα μεταξύ τους εξαιτίας στατικού ηλεκτρισμού

 • Έγγραφα καρμπόν

 • Ύφασμα, μεταλλικά φύλλα, φωτογραφικά χαρτιά.

 • Συρραμμένα, Έγγραφα με συνδετήρα ή κολλητική ταινία

 • Έγγραφα που έχουν επικολληθεί το ένα στο άλλο, ή έγγραφα με κόλλα

 • Γυαλιστερά έγγραφα

 • Έγγραφα με επικάλυψη

Παρατηρήστε τα παρακάτω για να αποφύγετε ζημιά στην επιφάνειας σάρωσης.

 • Όταν αντιγράφετε ένα παχύ έγγραφο, μην πατάτε πάνω του στην επιφάνεια σάρωσης.

 • Τοποθετήστε ένα σκληρό έγγραφο απαλά.

 • Μην τοποθετείτε ένα έγγραφο που έχει αιχμηρές προεξοχές.

Σύμβολα που υποδεικνύουν κατεύθυνση εγγράφου

 • Landscape Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πως το έγγραφο έχει τοποθετηθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό από το μπροστινό μέρος αυτής της συσκευής.

  Για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε το έγγραφο με τέτοιο τρόπο, ώστε να τροφοδοτείται πρώτα η μακριά άκρη.

 • Portrait Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πως το έγγραφο έχει τοποθετηθεί με οριζόντιο προσανατολισμό από το μπροστινό μέρος αυτής της συσκευής.

  Για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε το έγγραφο με τέτοιο τρόπο, ώστε να τροφοδοτείται πρώτα η κοντή άκρη.

 • Όταν τοποθετείτε έγγραφο A4 Landscape στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

 • Όταν τοποθετείτε έγγραφο A4 Portrait στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

 1. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα πάνω στο ADF.

 2. Ευθυγραμμίστε τον οδηγό του εγγράφου με το πλάτος του εγγράφου.

  Σημείωση

  • Αν παρουσιάζονται συχνά προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, μειώστε τον αριθμό σελίδων εγγράφων που τοποθετείτε.

  • Μπορούν να φορτωθούν έγγραφα έως 100 φύλλων (80 gsm) και ύψους 10 mm, ανεξαρτήτως του μεγέθους.

  • Για τσαλακωμένα έγγραφα, βεβαιωθείτε πως οι οδηγοί εγγράφου ταιριάζουν με το πλάτος εγγράφου.

  Υπόμνημα

  Η συσκευή ανιχνεύει αυτόματα τα ακόλουθα μεγέθη εγγράφου.

  Βάση

  Ανιχνεύσιμα μεγέθη

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  *Εάν ανιχνευθεί Legal14 στη σειρά Letter, η τιμή μεταξύ Legal13, Legal13,5 και Legal 14 που προσδιορίστηκε από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] > [Auto detect Scan Size (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σάρωσης)] > [Legal Size (Μέγεθος Legal)] > ορίζεται ως Μέγεθος Σάρωσης.

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω πάνω στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

  Σημείωση

  Μην πιέζετε την επιφάνεια σάρωσης με δύναμη.

 3. Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

  Υπόμνημα

  Η συσκευή ανιχνεύει αυτόματα τα ακόλουθα μεγέθη εγγράφου.

  Βάση

  Ανιχνεύσιμα μεγέθη

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  *Εάν ανιχνευθεί Legal14 στη σειρά Letter, η τιμή μεταξύ Legal13, Legal13,5 και Legal 14 που προσδιορίστηκε από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] > [Auto detect Scan Size (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σάρωσης)] > [Legal Size (Μέγεθος Legal)] > ορίζεται ως Μέγεθος Σάρωσης.

  Σημείωση

  • Όταν το έγγραφο έχει τοποθετεί στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου, το μέγεθος εγγράφου ανιχνεύεται μετά το κλείσιμο του καλύμματος της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

  • Για έγγραφα με πάχος μεγαλύτερο από 1,5 mm, το μέγεθος εγγράφου ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνευθεί.