Προσθέτοντας ένα Πρόθεμα (Πρόθεμα)

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρόθεμα σε έναν αριθμό προορισμού. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε ένα πρόθεμα, όταν ο αριθμός καταχωρείται στους αριθμούς ταχείας κλήσης.

Μπορείτε να καταχωρήσετε το πρόθεμα στο [Πρόθεμα] εκ των προτέρων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 40 ψηφία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα, όπως "#" ή "*".

Προσδιορισμός προορισμού (Απευθείας εισαγωγή)

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Prefix (Πρόθεμα)].

 7. Εισάγετε ένα πρόθεμα.

 8. Πατήστε [OK].

 9. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Μπορείτε να προσαρτήσετε ένα πρόθεμα μόνο όταν εισάγετε έναν αριθμό προορισμού με τη χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου. Για να προσδιορίσετε έναν προορισμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση μετά την εισαγωγή ενός προθέματος.

Προσδιορισμός προορισμού (Απευθείας εισαγωγή)

 1. Πατήστε [πρόθεμα: N] στην οθόνη εισαγωγής προορισμού.

  Το πρόθεμα εμφανίζεται ως "Ν".

 2. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού.

 3. Πατήστε [OK].

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρόθεμα σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης.

Αριθμοί φαξ

 1. Πατήστε [Πρόθεμα:N] στην οθόνη εισαγωγής αριθμού φαξ για την καταχώρηση ταχείας κλήσης.

 2. Πατήστε [OK].