Αλλαγή του πρότυπου ονόματος εντολέα

Αν έχετε το όνομα του αποστολέα (εντολέα) που χρησιμοποιείται συχνά, συνιστάται να καθορίσετε το όνομα ως το προκαθορισμένο όνομα εντολέα.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

  3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

    Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

  4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)].

  5. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Standard TTI (Κανονικό ΤΤΙ)].

  6. Επιλέξτε ένα όνομα αποστολέα (εντολέα) προς χρήση.

  7. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.