Εμφάνιση ενός Ονόματος Αποστολέα (Εντολέας) στον Παραλήπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε ένα όνομα αποστολέα (εντολέα) να μπορεί να εκτυπωθεί σε απεσταλμένα φαξ. Το [ΤΤΙ] είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή εργοστασίου, με αποτέλεσμα το όνομα που έχετε καθορίσει με [ID Αποστολέα] να εκτυπωθεί.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Ελέγξτε ότι το [TTI] είναι ρυθμισμένο στο [ΟΝ].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [TTI] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

  Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αποστολέα (εντολέα) για χρήση.

  Εύκολη διαμόρφωση

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).