Καταχώρηση του ονόματος αποστολέα (Εντολέας)

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αποστολέα (εντολέας) που είναι τυπωμένο σε ένα σταλμένο φαξ. Για να αλλάξετε το όνομα, πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα του εντολέα εκ των προτέρων.

Πριν χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [ΤΤΙ] είναι ενεργοποιημένη.

Εμφάνιση ενός Ονόματος Αποστολέα (Εντολέας) στον Παραλήπτη

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το [ID Αποστολέα].

Υπόμνημα

Εάν ρυθμίσετε το [ID Αποστολέα], το όνομα καταχωρείται αυτόματα σε [ΤΤΙ 1].

Εύκολη διαμόρφωση

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως τρία ονόματα αποστολέων (εντολείς).

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)].

 5. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [TTI Register/Edit (ΤΤΙ Καταχώρηση/Επεξεργασία)].

 6. Πατήστε έναν αριθμό εντολέα για καταχώρηση.

 7. Εισάγετε ένα όνομα.

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 22 χαρακτήρες.

 8. Πατήστε [OK].

 9. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.