Εκτύπωση των Αποτελεσμάτων Αποστολής Αυτόματα (Επιβ. Αποστολής Αναφορά)

Ρυθμίστε αν θέλετε να εκτυπώνονται αυτόματα τα αποτελέσματα αποστολής.

Υπόμνημα

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή, αλλάξτε την από το [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Διαμόρφωση Φαξ] > [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] > [Επιβ. Αποστολής Αναφορά].

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Πατήστε [Επιβεβαίωση Αποστολής].

  Η [Επιβ. Μετάδοσης Αναφορά] έχει οριστεί σε [ON].

  Υπόμνημα

  Πατώντας την [Επιβ. Μετάδοσης Αναφορά] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).