Ρύθμιση Σάρωσης για Αποστολή

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις όταν στέλνετε ένα φαξ.