Σάρωση ενός εγγράφου με έγχρωμο φόντο με ευκρίνεια (Αφαίρεση φόντου)

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματο, OFF, ή προσαρμογές σε έξι επίπεδα .

Αν επιλέξετε [Αυτόματο], το φόντο αφαιρείται αυτόματα σε ένα επίπεδο που ταιριάζει στο έγγραφο.

Σημείωση

 • Εάν έχει οριστεί μια μεγαλύτερη (πιο φωτεινή) τιμή της αφαίρεσης φόντου, λεπτές γραμμές, κείμενα ή φωτεινά χρώματα ίσως να μην αναπαραχθούν, ανάλογα με το έγγραφο.

 • Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το χρώμα φόντου ενδέχεται να μην ανιχνεύεται σωστά και το φόντο ενδέχεται να μην απομονώνεται επιτυχώς.

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο προσαρμοσμένου μεγέθους

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο με την μπροστινή άκρη διπλωμένη

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο όπου λείπει η μπροστινή άκρη ή φορτώνεται ένα έγγραφο πλάγια

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο με οπή κοντά στην μπροστινή άκρη

  • Όταν φορτώνεται ένα έγγραφο χωρίς να ευθυγραμμιστεί με τον οδηγό στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Fax (Φαξ)].

 4. Πατήστε [Background Removal (Αφαίρεση φόντου)] στην καρτέλα [Advanced (Για Προχωρημένους)].

 5. Επιλέξτε μία αξία

  Υπόμνημα

  Για να αυξήσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, επιλέξτε [4], [5] ή [6]. Για να μειώσετε το επίπεδο της αφαίρεσης φόντου του εγγράφου, επιλέξτε [2], [1] ή [OFF] (χωρίς αφαίρεση).

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).