Προσδιορισμός προορισμού (Ιστορικό αποστολής και Ιστορικό λήψης)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό από τις πιο πρόσφατες 50 καταγραφές στο ιστορικό αποστολής ή ιστορικό λήψης.

Σημείωση

Το ιστορικό λήψεων που εμφανίζεται στον πίνακα δείχνει λήψεις με Σταθμοσκόπηση Fcode μόνο.

Εκτέλεση Εμπιστευτικής Επικοινωνίας και Επικοινωνίας Πίνακα Ανακοινώσεων (Επικοινωνία Fcode)

Υπόμνημα

Προσδιορίστε έναν προορισμό στο βήμα 4 στο "Αποστολή φαξ (Διαδικασία)".

  1. Πατήστε [Επανάκληση] στην καρτέλα [Φαξ].

  2. Πατήστε έναν προορισμό.

    Το σήμα ελέγχου στην αριστερή πλευρά του προορισμού ανάβει. Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς προορισμούς.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].