Προσδιορισμός προορισμού (Πλήκτρο συντόμευσης)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό φαξ που έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο ταχείας κλήσης με ένα πλήκτρο απλής αφής.

Υπόμνημα

Προσδιορίστε έναν προορισμό στο βήμα 4 στο "Αποστολή φαξ (Διαδικασία)".

Για να επιλέξετε τα πλήκτρα συντόμευσης 09 έως 40 που έχουν οριστεί σε πλήκτρα συντόμευσης, πατήστε ή για εναλλαγή μεταξύ των οθονών.