Ρύθμιση Σάρωσης για Αποστολή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις σάρωσης για τις αποστολές Διαδικτυακού Φαξ.

Υπόμνημα

Εάν χρησιμοποιείτε τη Σάρωση σε Διακομιστή Φαξ, οι ακόλουθες ρυθμίσεις σάρωσης δεν είναι διαθέσιμες.

  • Ρύθμιση προορισμού απάντησης

  • Επεξεργασία ενός E-mail

  • Καθορίζοντας ένα όνομα αρχείου (όνομα αρχείου)

  • Σάρωση ενός εγγράφου διπλής όψης (σάρωση διπλής όψης)