Σάρωση ενός Εγγράφου Διπλής Όψης (Σάρωση Διπλής Όψης)

Μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο διπλής όψης με το ADF.

Σημείωση

  • Όταν τοποθετείτε ένα έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

  • Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ορίστε το [Memory Tx (Αποστολή μέσω μνήμης)] σε [ΟΝ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)]. (Είναι ορισμένο στο [ΟΝ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] από εργοστασιακή προεπιλογή.)

  1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στο ADF.

  3. Πατήστε [Διαδικτυακό Φαξ].

  4. Πατήστε [Σάρωση Διπλής Όψης] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

  5. Επιλέξτε μία ρύθμιση.

    Μπορείτε να καθορίσετε [Δέσιμο Μακριάς Άκρης] ή [Δέσιμο Στενής Άκρης].

  6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).