Καθορισμός Λόγου Συμπίεσης ενός Αρχείου (Λόγος Συμπίεσης)

Μπορείτε να καθορίσετε το κατάλληλο επίπεδο συμπίεσης.

  1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε [Διαδικτυακό Φαξ].

  4. Πατήστε [Λόγος Συμπίεσης] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

  5. Επιλέξτε έναν λόγο συμπίεσης.

  6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).