Προσδιορισμός προορισμού (Διακομιστής LDAP)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν προορισμό από μία λίστα στον διακομιστή LDAP. Υπάρχουν δύο μέθοδοι αναζήτησης όπως φαίνεται παρακάτω.

 • [Απλή Αναζήτηση]: Μπορείτε να εκτελέσετε μια αναζήτηση με μία μόνο λέξη, ως όνομα χρήστη. Μπορείτε να ψάξετε μόνο για σειρές χαρακτήρων που περιλαμβάνονται σε ονόματα χρηστών, και όχι σε διευθύνσεις e-mail.

 • [Σύνθετη Αναζήτηση]: Μπορείτε να επιλέξετε τους όρους αναζήτησης για να αναζητήσετε στοιχεία που περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες λέξεις-κλειδιά ή οποιαδήποτε από τις λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε να καθορίσετε ονόματα χρηστών ή διευθύνσεις e-mail ως λέξεις-κλειδιά αναζήτησης.

Εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα αναζήτησης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του διακομιστή LDAP, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του Διακομιστή LDAP".

Υπόμνημα

Προσδιορίστε έναν προορισμό στο βήμα 5 στο "Αποστολή διαδικτυακού φαξ (Διαδικασία)".

 1. Πατήστε [LDAP] στην καρτέλα [Διαδικτυακό Φαξ] ή [Βασικό].

 2. Πατήστε [Απλή Αναζήτηση].

 3. Εισάγετε μία λέξη κλειδί για να αναζητήσετε ένα όνομα χρήστη στον διακομιστή LDAP.

  Εισαγωγή Χαρακτήρων

 4. Πατήστε [OK].

 5. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε τον προορισμό.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].

 7. Πατήστε [Πίσω] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 1. Πατήστε [LDAP] στην καρτέλα [Διαδικτυακό Φαξ] ή [Βασικό].

 2. Πατήστε [Σύνθετη Αναζήτηση].

 3. Πατήστε [Μέθοδος Αναζήτησης].

 4. Επιλέξτε [Η] ή [ΚΑΙ].

 5. Πατήστε [Όνομα Χρήστη].

 6. Εισάγετε τη λέξη κλειδί προς αναζήτηση.

  Εισαγωγή Χαρακτήρων

 7. Πατήστε [OK].

 8. Πατήστε [Διεύθυνση Ε-mail].

 9. Εισάγετε τη λέξη κλειδί προς αναζήτηση.

 10. Πατήστε [OK].

 11. Πατήστε [ΟΚ] για την έναρξη αναζήτησης.

 12. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε τον προορισμό.

 13. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].

 14. Πατήστε [Πίσω] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.