Ρύθμιση του Διακομιστή LDAP

Υπόμνημα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον διακομιστή LDAP και τη ρύθμιση κρυπτογράφησης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

  Πώς να συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα

  Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της συσκευής από υπολογιστή

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

  Πώς να συνδεθείτε ως διαχειριστής

  Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της συσκευής από υπολογιστή

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [LDAP].

 5. Εισάγετε το FQDN ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή LDAP στο πλαίσιο [LDAP Server (Διακομιστής LDAP)].

  Σημείωση

  Όταν επιλέγετε [Digest-MD5 (Digest-MD5)] ή [Secure Protocol (Ασφαλές Πρωτόκολλο)] για [Method (Μέθοδος)] στο βήμα 13, μην εισάγετε διεύθυνση IP, αλλά εισάγετε FQDN. Το FQDN είναι ένας συνδυασμός ονόματος κεντρικού υπολογιστή και ονόματος τομέα. (Παράδειγμα: Server1.domain1.local)

 6. Εισάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή LDAP στο [Port Number].

 7. Καθορίστε ένα χρονικό όριο αναμονής για τα αποτελέσματα αναζήτησης στο [Timeout].

 8. Καθορίστε το μέγιστο αριθμό των εγγραφών των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο [Max. Entries].

 9. Καθορίστε ένα BaseDN για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή LDAP στην [Πηγή Αναζήτησης].

 10. Εισάγετε τύπους χαρακτηριστικών για αναζήτηση ως τους τύπους χρήστη στο [User Name (Όνομα χρήστη)].

  Οι τύποι χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση προορισμών για σάρωση σε e-mail.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει μια τιμή στο [Name 1 (Όνομα 1)]. Για να προσθέσετε χαρακτηριστικά στην αναζήτηση, εισάγετε [Name 2 (Όνομα 2)] και [Name 3 (Όνομα 3)].

 11. Εισάγετε τον τύπο χαρακτηριστικού ως διεύθυνση e-mail για αναζήτηση στο [Mail Address (Διεύθυνση ταχυδρομείου)].

  Οι τύποι χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση προορισμών για σάρωση σε e-mail.

 12. Καθορίστε μια συνθήκη αναζήτησης στο [Additional Filter], εάν είναι απαραίτητο.

 13. Επιλέξτε μια αναγκαία μέθοδος ελέγχου ταυτότητας στο [Method].

  [Anonymous (Ανώνυμο)]: Συνδέεται στο διακομιστή LDAP μέσω ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας.

  [Simple (Απλό)]: Συνδέεται στο διακομιστή LDAP μέσω απλού ελέγχου ταυτότητας.

  [Digest-MD5 (Digest-MD5)]: Συνδέεται στο διακομιστή LDAP μέσω ελέγχου ταυτότητας Digest-MD5.

  [Secure Protocol (Ασφαλές πρωτόκολλο)]: Συνδέεται στο διακομιστή LDAP μέσω ελέγχου ταυτότητας ασφαλούς πρωτοκόλλου (Kerberos).

  Σημείωση

  Εάν επιλέξετε [Anonymous (Ανώνυμο)], η συσκευή κάνει πάντα έλεγχο ταυτότητας μέσω ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας. Εάν χρησιμοποιείτε το διακομιστή LDAP για τον έλεγχο ταυτότητας ονόματος LDAP, επιλέξτε άλλη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας από [Anonymous (Ανώνυμο)].

  Υπόμνημα

  • Εάν επιλέξετε [Digest-MD5], θα πρέπει να ρυθμίσετε το διακομιστή DNS.

  • Εάν επιλέξετε [Secure Protocol (Ασφαλές πρωτόκολλο)], θα πρέπει να ορίσετε διακομιστή SNTP, διακομιστή DNS και διακομιστή ασφαλούς πρωτοκόλλου.

 14. Εάν δεν επιλέξετε το [Anonymous] στο βήμα 13, καθορίστε το ID χρήστη και τον κωδικό για να εισέλθετε στον διακομιστή LDAP.

 15. Επιλέξτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης στο [Encryption].

  [None (Κανένα)]: Δεν πραγματοποιείται κρυπτογράφηση.

  [LDAPS (LDAPS)]: Πραγματοποιείται κρυπτογράφηση σε μέθοδο LDAPS.

  [STARTTLS (STARTTLS)]: Πραγματοποιείται κρυπτογράφηση σε μέθοδο StartTLS.

 16. Κάντε κλικ στο [Submit].