Ρύθμιση του πρωτοκόλλου λήψης

Μπορείτε να ορίσετε πρωτόκολλο λήψης (POP3, SMTP, κ.λπ.) ώστε η συσκευή να μπορεί να λάβει e-mail.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

 2. Πληκτρολογήστε "http://(Τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)" στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

 3. Κάντε κλικ στο [Administrator Login].

 4. Πληκτρολογήστε "διαχειριστής" στο [User Name (Όνομα χρήστη)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  Για Mac OS X, πληκτρολογήστε "διαχειριστής" στο [Name (Όνομα)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [Login (Σύνδεση)].

 5. Κάντε κλικ στο [SKIP].

 6. Κάντε κλικ στο [Admin Setup] στο επάνω μέρος της οθόνης.

 7. Κάντε κλικ στο [Δίκτυο] > [Διακομιστής Αλληλογραφίας] στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

 8. Ρυθμίστε το διακομιστή αλληλογραφίας που βρίσκεται στις πληροφορίες στο δελτίο πληροφοριών ρύθμισης αν είναι απαραίτητο.

 9. Κάντε κλικ στο [Submit].

 10. Πατήστε [Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο] > [Ρυθμίσεις Λήψης] στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

 11. Επιλέξτε [POP3], και έπειτα πατήστε [Προς ΒΗΜΑ2].

 12. Ορίστε το πρωτόκολλο POP3 εάν απαιτείται.

 13. Κάντε κλικ στο [Submit].