Σχετικά με τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν ή να ελεγχθούν

Προβολή πληροφοριών

Στοιχείο

Περιγραφή

Status

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής. Όλες οι προειδοποιήσεις και τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν στη συσκευή προβάλλονται ως "Πληροφορίες ειδοποιήσεων". Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την λειτουργική κατάσταση κάθε υπηρεσίας δικτύου, έναν κατάλογο πληροφοριών συσκευής και την IP διεύθυνση που έχει οριστεί στη συσκευή.

Counter

Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπώσεων από την εκτύπωση ή τη σάρωση.

Supplies Life

Εμφανίζει το υπόλοιπο ποσό και τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων.

Usage Report

Εμφανίζει τα αποτελέσματα στατιστικών εκτύπωσης.

Network

Μπορείτε να δείτε γενικές πληροφορίες, την κατάσταση του TCP / IP, πληροφορίες συντήρησης, καθώς και άλλες πληροφορίες ρύθμισης Δικτύου.

System

Εμφάνιση των πληροφοριών συσκευής.

Διαμόρφωση χαρτιού

Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής της συσκευής.

Στοιχείο

Περιγραφή

Tray Configuration

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του χαρτιού για κάθε δίσκο, προσαρμοσμένο χαρτί, και άλλες ρυθμίσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό εκτυπωτή, οι τιμές που καθορίζονται με τον οδηγό εκτυπωτή, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με αυτές τις ρυθμίσεις.

Select Tray

Επιλέξτε ένα δίσκο που χρησιμοποιείται όταν ένα ληφθέν έγγραφο εκτυπώνεται ή το χαρτί επιλέγεται αυτόματα.

Paper Input Options

Ρυθμίζει την εναλλαγή δίσκων και τη σειρά προτεραιότητας.

Duplex Last Page

Ρυθμίζει εάν θέλετε να εκτελέσετε την εκτύπωση διπλής όψης, εάν η τελευταία σελίδα είναι απλής όψης.

Κατάλογος

Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής της συσκευής.

Στοιχείο

Περιγραφή

Profile

Μπορείτε να ορίσετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση Σάρωση σε Η/Υ Δικτύου, και να τις καταχωρήσετε ως ένα προφίλ. Μπορείτε να ορίσετε ένα πρωτόκολλο, να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση προορισμού URL, το όνομα αρχείου, την πυκνότητα, το μέγεθος του εγγράφου, τη μορφή χρώματος, τη μονόχρωμη μορφή, και άλλες ρυθμίσεις σε ένα προφίλ.

NetworkScan

Καταχωρεί, διαγράφει και επεξεργάζεται έναν προορισμό για μια δικτυακή σάρωση.

Διαμόρφωση διαχειριστή

Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής της συσκευής.

 • Δίκτυο

Στοιχείο

Περιγραφή

General Network Settings

Ορίζει τις γενικές ρυθμίσεις δικτύου.

Ασύρματη Ρύθμιση

Ορίζει τις ασύρματες ρυθμίσεις.

TCP/IP

Ρυθμίζει πληροφορίες TCP/IP.

Εύκολη διαμόρφωση

NBT

Ρυθμίζει το NetBIOS σε TCP πληροφορίες.

Mail Server

Ρυθμίζει έναν διακομιστή αλληλογραφίας.

E-mail

Receive Settings

Ορίζει τις ρυθμίσεις λήψης e-mail.

Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

Alert Settings

Ρυθμίζει τη λειτουργία που σας επιτρέπει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη συσκευή.

Ειδοποίηση e-mail

SNMP

Settings

Ρυθμίζει το SNMP

Παγίδα

Ρυθμίζει την Παγίδευση SNMP.

IPP

Settings

Ρυθμίζει τη λειτουργία που σας επιτρέπει να εκτελέσετε εκτύπωση IPP.

Authentication

Ρυθμίζει την πιστοποίηση.

Google Cloud Print

Ορίζει πληροφορίες Google Cloud Print.

Windows Rally

Ρυθμίζει πληροφορίες για Windows Rally.

IEEE802.1X

Ρυθμίζει πληροφορίες για IEEE802.1X/EAP.

Secure Protocol Server

Ορίζει ασφαλείς πληροφορίες του διακομιστή πρωτοκόλλου.

LDAP

Ορίζει πληροφορίες LDAP.

Μεσολάβηση

Ορίζει πληροφορίες μεσολάβησης.

Security

Protocol ON/OFF

Σταματάει ένα πρωτόκολλο δικτύου και δίκτυο εξυπηρέτησης που δεν χρησιμοποιούνται.

Φιλτράρισμα IP

Περιορίζει την πρόσβαση χρησιμοποιώντας διευθύνσεις ΙΡ. Επιτρέπεται επίσης η πρόσβαση από έξω από την εταιρία σας. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία απαιτεί επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις διευθύνσεις IP. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση της συσκευής μέσω ενός δικτύου.

MAC Address Filtering

Περιορίζει την πρόσβαση χρησιμοποιώντας διευθύνσεις MAC. Επιτρέπεται επίσης η πρόσβαση από έξω από την εταιρία σας. Ωστόσο, η λειτουργία αυτή απαιτεί επαρκείς γνώσεις των διευθύνσεων MAC. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση της συσκευής μέσω ενός δικτύου.

SSL/TLS

Κρυπτογραφεί επικοινωνίες μεταξύ ενός Η/Υ (πελάτη) και της συσκευής.

IPSec

Ορίζει την κρυπτογράφηση για την επικοινωνία μεταξύ ενός Η/Υ (πελάτη) και της συσκευής, και τις ρυθμίσεις για την πρόληψη παραβιάσεων.

Change Network Password

Αλλάζει τον κωδικό διαχειριστή. Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού είναι τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC.

Maintenance

Reset/Restore

Επανεκκινεί και επαναφέρει ένα δίκτυο. Ακόμα κι αν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το πρόγραμμα περιήγησης Web μετά την επανεκκίνηση, η Ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση. Η επαναφορά επαναφέρει τη διεύθυνση IP στην προεπιλεγμένη κατάστασή της, με αποτέλεσμα να χάνονται οι πληροφορίες που έχετε ρυθμίσει μη αυτόματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να εμφανίζεται η Ιστοσελίδα.

Network Scale

Βελτιώνει την αποδοτικότητα λειτουργιών σε ένα δίκτυο. Η ρύθμιση αυτή είναι πολύ αποτελεσματική όταν ένας διανομέας που χρησιμοποιεί τη λειτουργία δέντρου επέκτασης, ή ένας Η/Υ και η συσκευή είναι συνδεδεμένα ένα προς ένα με ένα καλώδιο cross.

 • Διαμόρφωση αντιγραφής

  Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα εικόνας, πυκνότητα, μέγεθος σάρωσης, περιθώρια, διαγραφή άκρων, διπλή όψη και άλλες ρυθμίσεις.

 • Διαμόρφωση φαξ

Στοιχείο

Περιγραφή

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Ρυθμίζει την ποιότητα της εικόνας, την πυκνότητα, και άλλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ.

Security Function

Ορίζει την ασφάλεια για την αποστολή φαξ.

Other Settings

Ορίζει άλλες ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ.

 • Λειτουργία διακομιστή φαξ

Στοιχείο

Περιγραφή

Περιβαλλοντικές Ρυθμίσεις

Ορίζει τις ρυθμίσεις περιβάλλοντος.

Default Settings

Ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Λειτουργία Ασφαλείας

Ορίζει τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Άλλες ρυθμίσεις

Ορίζει άλλες ρυθμίσεις για την αποστολή δεδομένων στον διακομιστή φαξ.

 • Διαμόρφωση διαδικτυακού φαξ

  Ρυθμίζει Διαδικτυακό Φαξ.

 • Διαμόρφωση σαρωτή

Στοιχείο

Περιγραφή

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Ρυθμίζει την ποιότητα της εικόνας, την πυκνότητα, και άλλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη σάρωση.

E-mail Setup

Ορίζει τις ρυθμίσεις e-mail που απαιτούνται για την εκτέλεση Σάρωσης σε E-mail.

USB Memory Setup

Ορίζει τις ρυθμίσεις Μνήμης USB για την εκτέλεση Σάρωσης προς Μνήμη USB.

Διαμόρφωση TWAIN

Ρυθμίζει το TWAIN.

WSD Scan Setup

Ρύθμιση Σάρωσης WSD.

PC Scan Mode

Ρύθμιση λειτουργίας Σάρωσης Η/Υ.

Επίπεδο κρίσης αυτόματου χρώματος

Ορίζει το επίπεδο κρίσης αυτόματου χρώματος.

 • Διαμόρφωση εκτύπωσης από μνήμη USB

  Ορισμός εκτύπωσης από μνήμη USB.

 • Διαμόρφωση εκτύπωσης

Στοιχείο

Περιγραφή

Μενού Εκτύπωσης

Διαμόρφωση Εκτύπωσης

Ορίζει τον αριθμό των αντιγράφων, την ανάλυση, και άλλες ρυθμίσεις. Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό εκτυπωτή, οι τιμές που καθορίζονται με τον οδηγό εκτυπωτή, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με αυτές τις ρυθμίσεις.

Printer Adjust

Ρυθμίζει μη αυτόματο χρονικό όριο, την αποκατάσταση εμπλοκών, και άλλες ρυθμίσεις προσαρμογής εκτύπωσης.

Print Position Adjust

Ρυθμίζει μπροστά X, μπροστά Υ, πίσω X και πίσω Y θέσεις.

Drum Cleaning

Ρυθμίζει τον καθαρισμό ενός τυμπάνου απεικόνισης.

Hex Dump

Εμφανίζει όλα τα ληφθέντα δεδομένα εκτύπωσης σε δεκαεξαδικό. Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.

Μενού Χρώμα

Ορίζει ρυθμίσεις χρώματος.

Μενού Διαμόρφωση Συστήματος

Ρυθμίζει τους τρόπους λειτουργίας, την ενεργοποίηση συναγερμού, και άλλες ρυθμίσεις λειτουργίας της συσκευής για κάθε κατάσταση.

Emulation

PCL Setup

Ρυθμίζει PCL.

PS Setup

Ρυθμίζει PS.

XPS Setup

Ρυθμίζει XPS.

Διαμόρφωση IBM PPR

Ορίζει τη Διαμόρφωση IBM PPR.

Διαμόρφωση EPSON FX

Ορίζει τη Διαμόρφωση EPSON FX.

Διαμόρφωση κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης

Επαλήθευση εργασίας

Ορίστε εάν θα επιβεβαιώνεται μια εργασία πριν την εκτύπωση. Εάν είναι ενεργοποιημένο, η ασφάλεια είναι μεγαλύτερη γιατί η συσκευή επαληθεύει πως η εργασία δεν αλλοιώνεται πριν την έναρξη της εκτύπωσης, όμως η έναρξη της εκτύπωσης θα καθυστερήσει περισσότερο.

Επιλογή διαγραφής εργασίας

Ορίστε τον τρόπο διαγραφής μιας εργασίας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε διαγραμμένα δεδομένα, ώστε να μην αποκατασταθούν. Εάν είναι ενεργοποιημένο, η διαδικασία διαγραφής θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο.

Περίοδος αποθήκευσης εργασιών

Ορίστε τον χρόνο αποθήκευσης των εργασιών. Εάν ο χρόνος αποθήκευσης που ορίστηκε περάσει μετά την αποθήκευση των εργασιών, οι εργασίες θα διαγραφούν αυτόματα.

 • Διαχείριση

  Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής.

Στοιχείο

Περιγραφή

Local Interface

USB Menu

Ρυθμίζει USB.

Διαμόρφωση ελέγχου πρόσβασης

Ορίζει έλεγχο ταυτότητας χρήστη και έλεγχο πρόσβασης.

System Setup

Ορίζει μονάδες οθόνης και άλλες ρυθμίσεις.

Power Save

Ορίζει τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Memory Setup

Ορίζει το μέγεθος του buffer λήψης και την περιοχή αποθήκευσης πόρων.

Διαμόρφωση γλώσσας συντήρησης

Ορίζει ρυθμίσεις γλώσσας.

Admin Password

Ορίζει έναν κωδικό διαχειριστή.

Reset Settings

Αρχικοποιεί όλα τα δεδομένα που έχουν οριστεί στη "Διαχείριση", συμπεριλαμβανομένης της ταχείας κλήσης, τις ρυθμίσεις αντιγραφής και λειτουργίας φαξ.

 • Εγκατάσταση χρήστη

Στοιχείο

Περιγραφή

Power Setup

Ρυθμίζει την Αυτόματη απενεργοπ. και την Επιστροφή Ηλεκτρικής Παροχής.

Fax Setup

Ορίζει μια γραμμή φαξ, αποστολέα, και άλλες ρυθμίσεις.

Time Setup

Ορίζει την ώρα στη συσκευή.

Σημείωση

Εάν επιλέξετε [Αυτόματο], δεν μπορείτε να ορίσετε την ώρα από τον πίνακα χειριστή.

Άλλες ρυθμίσεις

Ορίζει λειτουργία υψηλού ποσοστού υγρασίας.

Κατάλογος εργασιών

Στοιχείο

Περιγραφή

Job List

Εμφανίζει μια λίστα με τις εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποσταλεί στη συσκευή. Μπορείτε να διαγράψετε μη απαραίτητες εργασίες.

Άμεση εκτύπωση

Στοιχείο

Περιγραφή

Web Printing

Καθορίζει και εκτυπώνει ένα αρχείο PDF.

E-mail Printing

E-mail Printing

Εκτυπώνει ένα αρχείο PDF, JPEG και TIFF εάν είναι συνημμένο σε ένα e-mail που λαμβάνει η συσκευή.

Receive Settings

Ορίζει τις ρυθμίσεις λήψης e-mail.

Ρυθμίσεις αποστολής

Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής της συσκευής.

Στοιχείο

Περιγραφή

Automated Delivery Setup

Ρυθμίζει τη λειτουργία που σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψει αυτόματα ένα φαξ που έχετε λάβει σε ένα e-mail και να το στείλετε, και τη λειτουργία που σας επιτρέπει να παραδώσετε αυτόματα ένα ληφθέν e-mail.

Transmission Settings

Ρυθμίζει τη λειτουργία που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ληφθέντα και τα απεσταλμένα φαξ και δεδομένα e-mail σε ένα διακομιστή και άλλα μέσα αποθήκευσης.

Automated Delivery Log

Εμφανίζει τα αυτοματοποιημένα αρχεία καταγραφής παράδοσης. Εμφάνιση κατάστασης: [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Διαχείριση] > [Διαμόρφωση Καταγραφής Εργασιών], > [Αποθήκευση Καταγραφής Εργασιών], επιλέξτε [Ενεργοποίηση].

Λογότυπο Μετάδοσης

Εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής μετάδοσης. Εμφάνιση κατάστασης: [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Διαχείριση] > [Διαμόρφωση Καταγραφής Εργασιών], > [Αποθήκευση Καταγραφής Εργασιών], επιλέξτε [Ενεργοποίηση].

Σύνδεσμοι

Στοιχείο

Περιγραφή

Links

Εμφανίζει τους συνδέσμους που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή, και τους συνδέσμους που έχουν οριστεί από το διαχειριστή σας.

Edit Links

Ο διαχειριστής σας μπορεί να καθορίσει τα URL. Πέντε σύνδεσμοι υποστήριξης και πέντε άλλοι σύνδεσμοι μπορούν να καταχωρηθούν. Συμπεριλάβετε "http://" στο εισαγόμενο URL.