Εύκολη διαμόρφωση

Στην [Εύκολη Διαμόρφωση], μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ημερομηνίας/ώρας, φαξ, δικτύου, λειτουργίας e-mail χρησιμοποιώντας τις [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε [Εύκολη Διαμόρφωση].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Στοιχείο

  Περιγραφή

  Ρύθμιση γλώσσας

  Ορίζει τη γλώσσα που εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή.

  Ρύθμιση Ημερομηνίας/Ώρας

  Ζώνη ώρας

  Ορίζει την ζώνη ώρας GMT.

  Θερινή Ώρα

  Ορίζει την θερινή ώρα σε ΟΝ ή OFF.

  Διακομιστής

  Διακομιστής SNTP (Πρωτεύων)

  Ορίζει τον διακομιστή SNTP που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Διακομιστής SNTP (Δευτερεύων)

  Μη αυτόματη

  Ημερομηνία

  Ορίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα χειροκίνητα.

  Χρόνος

  Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή

  Νέος κωδικός πρόσβασης

  Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (Επαλήθευση)

  Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 6 έως 12 χαρακτήρες.

  Ρύθμιση Φαξ

  Αριθμός φαξ

  Ορίζει τον αριθμό φαξ αυτής της συσκευής. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 40 ψηφία.

  ID αποστολέα

  Ορίζει τις πληροφορίες του αποστολέα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 22 χαρακτήρες.

  Ρύθμιση Δικτύου

  Ενεργοποίηση προεπιλεγμένης πύλης

  Ορίζει ποια προεπιλεγμένη πύλη θα ενεργοποιείται μεταξύ ενσύρματου LAN ή ασύρματου LAN.

  Ασύρματη ρύθμιση (αν υπάρχει μονάδα ασύρματου LAN)

  Αυτόματη διαμόρφωση (WPS)

  WPS-PBC

  Εκτελείται WPS-PBC.

  WPS-PIN

  Εκτελείται WPS-PIN.

  Επιλογή ασύρματου δικτύου

  Ένας κατάλογος με ονόματα σημείων πρόσβασης που βρέθηκαν στην αναζήτηση

  Προβάλλει έναν κατάλογο ονομάτων σημείων πρόσβασης ασύρματου LAN που βρέθηκαν σε μια αναζήτηση.

  Μη αυτόματη διαμόρφωση

  SSID

  Εισάγετε SSID.

  Ασφάλεια

  Επιλέγει την ασφάλεια της ασύρματης λειτουργίας LAN.

  Τα "WPA-EAP" και "WPA2-EAP" μπορούν να οριστούν μόνο στο διαδίκτυο.

  Κλειδί WEP

  Εισάγετε κλειδί WEP.

  Προβάλλει εάν το [WEP (WEP)] είναι επιλεγμένο για [Security (Ασφάλεια)].

  Τύπος κρυπτογράφησης WPA

  Επιλέξτε έναν τύπο κρυπτογράφησης WPA/WPA2-PSK ή WPA2-PSK.

  Προβάλλει εάν το [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] ή [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] είναι επιλεγμένο για [Security (Ασφάλεια)].

  Προεπιλεγμένο κλειδί WPA

  Εισάγετε το προεπιλεγμένο κλειδί.

  Προβάλλει εάν το [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] ή [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] είναι επιλεγμένο για [Security (Ασφάλεια)].

  Ασύρματη επανασύνδεση

  Εκτελείται ασύρματη επανασύνδεση.

  Διεύθυνση IP

  Ρυθμίζει τη διεύθυνση IP. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Μάσκα Υποδικτύου

  Ρυθμίζει τη μάσκα υποδικτύου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Προεπιλεγμένη Πύλη

  Ορίζει την διεύθυνση πύλης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Διακομιστής DNS (Πρωτεύων)

  Ορίζει τη διεύθυνση IP για έναν Πρωτεύοντα διακομιστή DNS. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Διακομιστής DNS (Δευτερεύων)

  Ορίζει τη διεύθυνση IP για έναν Δευτερεύοντα διακομιστή DNS. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Διακομιστής WINS (Πρωτεύων)

  Ορίζει το όνομα ή τη διεύθυνση IP για τον διακομιστή WINS. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Διακομιστής WINS (Δευτερεύων)

  Ορίζει το όνομα ή τη διεύθυνση IP για τον διακομιστή WINS. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 15 χαρακτήρες.

  Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Διεύθυνση Εξυπηρετητή Ηλ.Ταχυδρομείου

  Ορίζει τη διεύθυνση ΙΡ ή το όνομα του διακομιστή SMTP. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Ορίστε διεύθυνση αποστολέα (Από)

  Ορίζει μια διεύθυνση e-mail για αυτή τη συσκευή.

  Ρύθμιση Λήψης

  Ορίζει το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη e-mail.

  Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας

  Ορίζει τη μέθοδο πιστοποίησης.

  Αναγν. χρήστη SMTP

  Ορίζει το ID σύνδεσης στο διακομιστή που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση SMTP. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Κωδικός πρόσβασης SMTP

  Ορίζει τον κωδικό στο διακομιστή που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση SMTP. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Διακομιστής POP3

  Ορίζει τη διεύθυνση ΙΡ ή το όνομα του διακομιστή POP3. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Αναγν. χρήστη POP

  Ορίζει το ID σύνδεσης στο διακομιστή που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση POP. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Κωδικός πρόσβασης POP

  Ορίζει τον κωδικό πρόσβασης στον διακομιστή που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση POP. Μπορείτε να εισάγετε έως 16 χαρακτήρες.

  Δοκιμή

  Αποστέλλει ένα δοκιμαστικό ταχυδρομείο στον διακομιστή ταχυδρομείου.

  Μπορείτε να ελέγξετε εάν η επικοινωνία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον διακομιστή ταχυδρομείου λειτουργεί κανονικά.

  Δοκιμαστική εκτύπωση

  Η εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης σας επιτρέπει να ελέγξετε εάν τα αναλώσιμα και το χαρτί έχουν τοποθετηθεί σωστά.