Ειδοποίηση e-mail

Ρύθμιση για να στείλετε ένα e-mail από αυτή τη συσκευή μόνο εάν παρουσιαστεί ένα σφάλμα

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να διαμορφώσετε τον διακομιστή αλληλογραφίας σας εκ των προτέρων.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

 5. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail για να λαμβάνετε μια ειδοποίηση στο [Failure Notification Settings].

 6. Κάντε κλικ στο [Setting] του καταχωρημένου e-mail.

  Αν θέλετε να εφαρμόσετε τις προϋποθέσεις ειδοποίησης σε μία άλλη διεύθυνση, κάντε κλικ στο [Copy].

 7. Επιλέξτε [Upon occurrence of an event] σε [Way of E-mail Alerting], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [To Step 2].

 8. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Αν τοποθετήσετε μία επιλογή σε τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις που απαιτούν ειδοποίηση, εμφανίζεται ένα παράθυρο για να καθορίσετε τη διαφορά χρόνου μεταξύ της αποστολής της ειδοποίησης και της εμφάνισης του σφάλματος.

 9. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 10. Κάντε κλικ στο [View a summary of current configuration] για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και μετά κάντε κλικ στο [x] για να κλείσετε το παράθυρο.

  Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για έως δύο διευθύνσεις στο κύριο παράθυρο. Επιλέξτε τις διευθύνσεις που θέλετε να ελεγχθούν από το πλαίσιο λίστας.

 11. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Ρύθμιση για να στείλετε ένα e-mail από αυτή τη συσκευή τακτικά

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

 5. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail για να λαμβάνετε μια ειδοποίηση στο [Failure Notification Settings].

 6. Κάντε κλικ στο [Setting] του καταχωρημένου e-mail.

  Αν θέλετε να εφαρμόσετε τις προϋποθέσεις ειδοποίησης σε μία άλλη διεύθυνση, κάντε κλικ στο [Copy].

 7. Επιλέξτε [Periodically] σε [Way of E-mail Alerting], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [To Step 2].

 8. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 9. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 10. Κάντε κλικ στο [View a summary of current configuration] για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και μετά κάντε κλικ στο [x] για να κλείσετε το παράθυρο.

  Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για έως δύο διευθύνσεις στο κύριο παράθυρο. Επιλέξτε τις διευθύνσεις που θέλετε να ελεγχθούν από το πλαίσιο λίστας.

 11. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Υπόμνημα

Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε αποτυχία που δεν είναι επιλέξιμη για ειδοποίηση, δεν στέλνεται e-mail.