Περιορισμός με τη Χρήση Διεύθυνσης MAC (Φιλτράρισμα Διεύθυνσης MAC)

Μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση στην συσκευή με τη χρήση μιας διεύθυνσης MAC . Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε την πρόσβαση από μία καθορισμένη διεύθυνση MAC.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε πως προσδιορίσατε τη σωστή διεύθυνση MAC. Η λάθος εισαγωγή διεύθυνσης MAC δεν επιτρέπει πρόσβαση στη συσκευή από δίκτυο.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [Security] > [MAC Address Filtering].

 5. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Σημείωση

  • Εάν δεν έχει καταχωρηθεί τίποτα στη [Administrator's MAC Address to Register], ίσως να μην επιτραπεί είσοδος στη συσκευή ανάλογα με την καθορισμένη διεύθυνση MAC.

  • Εάν χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, η [Your Current Local Host/Proxy MAC Address] και η διεύθυνση MAC του κεντρικού Η/Υ σας μπορεί να μην συμφωνούν.

 6. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Υπόμνημα

Δεν μπορείτε να καθορίσετε εάν θα κάνετε αποδοχή ή απόρριψη για κάθε διεύθυνση.