Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της συσκευής από υπολογιστή

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα παρακάτω από την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής.

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Windows και Mac OS X.

 • Εμφάνιση της κατάστασης της συσκευής

 • Δημιουργία ενός προφίλ

 • Ρυθμίστε ένα δίσκο, δίκτυο, προεπιλεγμένη ρύθμιση μίας λειτουργίας, και τη συσκευή

 • Εμφάνιση μίας λίστας εργασιών

 • Εκτύπωση αρχείου PRN χωρίς τη χρήση οδηγού εκτυπωτή

 • Ρύθμιση αυτόματης παράδοσης και αποθήκευσης δεδομένων μετάδοσης.

 • Σύνδεση με συχνά χρησιμοποιούμενες Ιστοσελίδες

Υπόμνημα

 • Ελέγξτε αν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί ως εξής.

 • Ορίστε τη ρύθμιση ασφαλείας για την Ιστοσελίδα στο μεσαίο επίπεδο, ή ενεργοποιήσετε το Cookie.

 • Για να μπείτε στο μενού [Admin Setup], απαιτείται ο κωδικός διαχειριστή. Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός είναι "aaaaaa".

 • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην Ιστοσελίδα, θα πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής της συσκευής.

Σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε ένα δίκτυο

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Η περιγραφή χρησιμοποιεί το ακόλουθο περιβάλλον ως παράδειγμα.

 • Όνομα συσκευής: MC873

 • Διεύθυνση IP της συσκευής: 192.168.0.2

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 2. Πληκτρολογήστε "http://(Τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)" στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

  Σχετικά με τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής, ανατρέξτε στο "Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής".

  Σημείωση

  Εάν η διεύθυνση IP περιλαμβάνει μια τιμή με ένα ή δύο ψηφία, μην εισάγετε "0" πριν από την τιμή. Οι επικοινωνίες μπορεί να μην εκτελεστούν σωστά.

  • Ένα παράδειγμα μιας σωστής εισαγωγής: http://192.168.0.2/

  • Ένα παράδειγμα μιας λανθασμένης εισαγωγής: http://192.168.000.002/

Σημείωση

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, θα πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής αυτής της συσκευής.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 2. Πληκτρολογήστε "http://(Τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)" στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

  Σχετικά με τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής, ανατρέξτε στο "Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής".

 3. Κάντε κλικ στο [Administrator Login].

 4. Εισάγετε "διαχειριστής" στο [User Name (Όνομα χρήστη)] και τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Ο κωδικός είναι ο ίδιος με τον "κωδικό διαχειριστή"" στον πίνακα χειριστή.

 5. Ρυθμίστε τα στοιχεία της συσκευής που μπορούν να ελεγχθούν σε ένα δίκτυο, κάντε κλικ στο [OK] ή [SKIP].

  Σημείωση

  • Για να παραλείψετε τη ρύθμιση, πατήστε [SKIP].

  • Για να μην εμφανιστεί από την επόμενη σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Do not show this page again.], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK] ή [SKIP].

 6. Η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται.