Κρυπτογράφηση Επικοινωνίας με SSL/TLS

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία μεταξύ του Η/Υ σας και αυτής της συσκευής. Η επικοινωνία κρυπτογραφείται με SSL/TLS στις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν ρυθμίζετε επικοινωνία HTTPS, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό που είναι προεγκατεστημένο σε αυτή τη συσκευή.