Εισαγωγή ενός Πιστοποιητικού

  1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

  2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

  3. Κάντε κλικ στο [Admin Setup].

  4. Επιλέξτε [Network] > [Security] > [SSL/TLS].

  5. Επιλέξτε [Using Certificate and Private Key after imported] για να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό.

    Υπόμνημα

    Μπορείτε να εισάγετε ένα πιστοποιητικό σε μορφή PKCS#12.