Δημιουργία ενός Πιστοποιητικού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό στην Ιστοσελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα τρεις πιστοποιητικά.

 • Προεγκατεστημένο πιστοποιητικό

 • Αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό

 • Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από Αρχή

Σημείωση

 • Πριν δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό, βεβαιωθείτε πως έχετε διαγράψει το προεγκετεστημένο πιστοποιητικό.

 • Εάν αλλάξετε τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής μετά τη δημιουργία του πιστοποιητικού, το πιστοποιητικό θα καταστεί μη έγκυρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν αλλάξατε τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής μετά τη δημιουργία του πιστοποιητικού.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

  Τρόπος σύνδεσης στην ιστοσελίδα

  Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της συσκευής από υπολογιστή

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Δίκτυο] > [Ασφάλεια] > [SSL/TLS].

 5. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Υπόμνημα

  Η διεύθυνση IP αυτής της συσκευής έχει ρυθμιστεί σε [Κοινό Όνομα].

 6. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και μετά κάντε κλικ στο [OK].

  • Στην περίπτωση του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού, κλείστε τη Ιστοσελίδα, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, μεταβείτε στο "Ενεργοποίηση Ρυθμίσεων Κρυπτογράφησης".

  • Αν θέλετε να λάβετε ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, μεταβείτε στο βήμα 7.

 7. Στείλτε το CSR σε μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 8. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Εγκαταστήστε ένα πιστοποιητικό από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 10. Κάντε κλικ στο [Υποβολή].

  Προχωρήστε στο "Ενεργοποίηση Ρυθμίσεων Κρυπτογράφησης".