Ενεργοποίηση Ρυθμίσεων Κρυπτογράφησης

Μετά τη δημιουργία ενός πιστοποιητικού, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση.

Εάν ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, η επικοινωνία κρυπτογραφείται αμέσως μετά την αλλαγή της ρύθμισης από την Ιστοσελίδα.

  1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

  2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

  3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

  4. Επιλέξτε [Δίκτυο] > [Ασφάλεια] > [SSL/TLS].

  5. Επιλέξτε [Enable] για το πρωτόκολλο για το οποίο ισχύει η κρυπτογράφηση.

  6. Κάντε κλικ στο [Submit].