Ορισμός Αυτής της Συσκευής ως Εκτυπωτή IPP σε ένα Περιβάλλον Windows.

Προσθήκη της συσκευής στον Η/Υ σας ως εκτυπωτή IPP.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές] > [Προσθήκη ενός Εκτυπωτή].

 2. Επιλέξτε [Προσθήκη ενός δικτύου, ασύρματου ή Bluetooth εκτυπωτή] στον οδηγό [Προσθήκη Εκτυπωτή].

 3. Επιλέξτε [Ο εκτυπωτής που θέλω δεν είναι] από τη λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών.

 4. Επιλέξτε [Επιλογή κοινόχρηστου εκτυπωτή από το όνομα].

 5. Πληκτρολογήστε "http://(Η διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)/ipp" ή "http://διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)/ipp/lp", και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 6. Κάντε κλικ στο [Έχω Δίσκο].

 7. Εισάγετε το «DVD-ROM Λογισμικού» στον υπολογιστή.

 8. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη τιμή στο [Αντιγραφή αρχείων κατασκευαστή από], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Χρήση].

  • Για οδηγό PCL: "D:Οδηγοί_PCL''

  • Για οδηγό XPS: "D:ΟδηγοίXPS"

  • Για οδηγό PS: "D:ΟδηγοίPS''

  Υπόμνημα

  Η παραπάνω τιμή είναι ένα παράδειγμα της μονάδας δίσκου DVD-ROM που βρίσκεται στη μονάδα δίσκου D.

 9. Επιλέξτε το αρχείο INF και έπειτα κάντε κλικ στο [Άνοιγμα].

 10. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 11. Επιλέξτε ένα μοντέλο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 12. Επιλέξτε [Επόμενο].

 13. Επιλέξτε [Τέλος].

 14. Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.