Ορισμός Αυτής της Συσκευής ως Εκτυπωτή IPP σε ένα Περιβάλλον Mac OS X.

Προσθήκη της συσκευής σε έναν Η/Υ ως εκτυπωτή IPP.

 1. Εισαγάγετε το "Λογισμικό DVD-ROM" στον Η/Υ, και στη συνέχεια εγκαταστήσετε τον οδηγό.

  Εγκατάσταση λογισμικού

 2. Επιλέξτε [Προτιμήσεις Συστήματος] από το μενού Apple.

 3. Κάντε κλικ στο [Print & Scan (Εκτύπωση & Σάρωση)].

 4. Κάντε κλικ στο [+].

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα [IP].

 6. Επιλέξτε [IPP (Πρωτόκολλο Εκτύπωσης Internet)] από το [Πρωτόκολλο].

 7. Εισάγετε τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής στο [Διεύθυνση].

 8. Εισάγετε "ipp/lp" στο [Ουρά].

 9. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 10. Κάντε κλικ στο [Συνέχεια].

 11. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι καταχωρημένη στην επιλογή [Print & Scan (Εκτύπωση & Σάρωση)].