Κρυπτογράφηση επικοινωνίας με IPSec

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και της συσκευής.

Η επικοινωνία κρυπτογραφείται μέσω IPSec. Όταν είναι ενεργοποιημένο το IPSec, εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση για όλες τις εφαρμογές με τη χρήση πρωτοκόλλων IP.

Μπορείτε να καθορίσετε έως 50 κεντρικούς υπολογιστές με τις διευθύνσεις IP τους. Όταν ένας κεντρικός υπολογιστής που δεν είναι καταχωρημένος προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή, απορρίπτεται. Όταν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν κεντρικό υπολογιστή που δεν είναι καταχωρημένος, η προσπάθεια δεν είναι έγκυρη.

Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώσατε τη συσκευή εκ των προτέρων, προτού διαμορφώσετε τον υπολογιστή σας.

Υπόμνημα

Πρέπει να διαθέτετε ήδη κοινόχρηστο κλειδί το οποίο έχει ετοιμαστεί εκ των προτέρων.

  • Ρυθμίζοντας Αυτή τη Συσκευή

    Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε για ρυθμίσετε στον εκτυπωτή για να ενεργοποιήσετε το IPSec. Πρέπει να συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

  • Ρύθμιση ενός Η/Υ

    Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε για ρυθμίσετε στον Η/Υ για να ενεργοποιήσετε το IPSec. Πρέπει να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή πριν από αυτή τη ρύθμιση.