Ρύθμιση ενός Η/Υ

Ορισμός IPSec σε έναν Η/Υ.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, και βεβαιωθείτε ότι εκτελέσατε όλα τα βήματα με τη σειρά.

Υπόμνημα

Ρυθμίστε αυτή τη συσκευή πριν από τη ρύθμιση του Η/Υ.

Ρυθμίζοντας Αυτή τη Συσκευή

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Πίνακας Ελέγχου] > [Σύστημα και Ασφάλεια] > [Εργαλεία Διαχείρισης].

 2. Κάντε διπλό κλικ στο [Τοπική Πολιτική Ασφάλειας].

 3. Κάντε κλικ στο [Πολιτικές ασφαλείας IP στον Τοπικό Η/Υ] στο παράθυρο [Τοπική Πολιτική Ασφάλειας].

 4. Επιλέξτε [Δημιουργία Πολιτικής Ασφαλείας IP] από το μενού [Ενέργεια].

 5. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στο [Οδηγός Πολιτικής Ασφαλείας IP].

 6. Πληκτρολογήστε [Όνομα] και [Περιγραφή], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 7. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου [Ενεργοποιήστε τον προεπιλεγμένο κανόνα απόκρισης (για παλαιότερες εκδόσεις των Windows μόνο)], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Επεξεργασία Ιδιοτήτων] και μετά κάντε κλικ στο [Τέλος].

 1. Επιλέξτε την καρτέλα [Γενικά] στο παράθυρο Νέων Ιδιοτήτων της Πολιτικής Ασφαλείας IP.

 2. Κάντε κλικ στις [Ρυθμίσεις].

 3. Εισάγετε μια τιμή (σε λεπτά) στο [Έλεγχος ταυτότητας και δημιουργία νέου κλειδιού μετά από κάθε] στο παράθυρο [Ρυθμίσεις Ανταλλαγής Πλήκτρων].

  Σημείωση

  Καθορίστε την ίδια αξία όπως στο [Διάρκεια Ζωής] στο "Phase1 Πρόταση" ρύθμιση σε "Ρυθμίζοντας Αυτή τη Συσκευή". Εισάγετε μια τιμή μέσα σε λεπτά σε αυτό το βήμα, ακόμη και αν η [Διάρκεια Ζωής] έχει οριστεί σε δευτερόλεπτα.

 4. Κάντε κλικ στο [Μέθοδοι].

 5. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη] στο παράθυρο [Μέθοδοι Ασφαλείας Ανταλλαγής Πλήκτρων].

 6. Καθορίστε [Αλγόριθμος Ακεραιότητας], [Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης], και [Ομάδα Diffie-Hellman].

  Σημείωση

  Επιλέξτε την ίδια τιμή που ορίζεται στο [IKE Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης], [IKE Hush Αλγόριθμος], και [Ομάδα Diffie-Hellman] στο "Phase1 Πρόταση" ρύθμιση σε "Ρυθμίζοντας Αυτή τη Συσκευή".

 7. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] στο παράθυρο [Μέθοδοι Ασφαλείας Ανταλλαγής Πλήκτρων].

 9. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] στο παράθυρο [Ρυθμίσεις Ανταλλαγής Πλήκτρων].

 1. Επιλέξτε την καρτέλα [Κανόνες] στο παράθυρο ιδιοτήτων της πολιτικής ασφαλείας IP.

 2. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη].

 3. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στο [Οδηγός Κανόνων Ασφαλείας].

 4. Επιλέξτε [Ο κανόνας αυτός δεν καθορίζει μία διοχέτευση] στην οθόνη [Τελικό Σημείο Διοχέτευσης], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 5. Επιλέξτε [Όλες οι Συνδέσεις Δικτύου] στην οθόνη [Τύποι Δικτύου], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 6. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη] στην οθόνη [Λίστα Φίλτρων IP].

 7. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη] στο παράθυρο [Λίστα Φίλτρων IP].

 8. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στο [Οδηγός Φίλτρων IP].

 9. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στην οθόνη [Περιγραφή Φίλτρων IP και Καθρέφτη ιδιοκτησίας].

 10. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στην οθόνη [Πηγή Κίνησης IP].

 11. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στην οθόνη [Προορισμός Κίνησης IP].

 12. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στην οθόνη [Τύπος Πρωτοκόλλου IP].

 13. Κάντε κλικ στο [Τέλος].

 1. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] στο παράθυρο [Λίστα Φίλτρων IP].

 2. Επιλέξτε ένα νέο φίλτρο IP από τη λίστα στο [Οδηγός Κανόνα Ασφαλείας], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη] στην οθόνη [Ενέργεια Φίλτρου].

 4. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στο [Οδηγός Ενέργειας Φίλτρων].

 5. Πληκτρολογήστε [Όνομα] και [Περιγραφή] στην οθόνη [Όνομα Φίλτρου Ενέργειας].

 6. Επιλέξτε [Διαπραγμάτευση ασφαλείας] στην οθόνη [Γενικές Επιλογές Φίλτρου Ενέργειας], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 7. Επιλέξτε [Να μην επιτρέπεται μη ασφαλής επικοινωνία] στην οθόνη [Επικοινωνία με Η/Υ που δεν υποστηρίζουν το IPsec], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 8. Επιλέξτε [Προσαρμοσμένη] στην οθόνη [Ασφάλεια Κίνησης IP], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις].

 9. Ορίστε στο παράθυρο [Ρυθμίσεις Προσαρμοσμένης Μεθόδου Ασφαλείας] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

  Σημείωση

  Επιλέξτε την ίδια τιμή που ορίζεται στο [IKE Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης], [IKE Hush Αλγόριθμος], και [Ομάδα Diffie-Hellman] στο "Phase1 Πρόταση" ρύθμιση σε "Ρυθμίζοντας Αυτή τη Συσκευή".

 10. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] στην οθόνη [Ασφάλεια Κίνησης IP].

 11. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Επεξεργασία Ιδιοτήτων] και μετά κάντε κλικ στο [Τέλος].

 1. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Πλήκτρο PFS, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου το [Χρήση συνεδρίας πλήκτρου απορρήτου τέλειας προώθησης (PFS)] στο παράθυρο [Ιδιότητες Ενέργειας Φίλτρων].

 2. Εάν εκτελέσετε επικοινωνία IPSec με την παγκόσμια διεύθυνση IPv6, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Αποδοχή μη ασφαλούς επικοινωνίας, αλλά πάντα να γίνεται απόκριση με τη χρήση IPsec].

 3. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 4. Επιλέξτε τη νέα ενέργεια φίλτρου και έπειτα κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 5. Επιλέξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας στην οθόνη [Μέθοδος Ελέγχου Ταυτότητας], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 6. Κάντε κλικ στο [Τέλος].

 7. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] στο παράθυρο Νέων Ιδιοτήτων της Πολιτικής Ασφαλείας IP.

 8. Επιλέξτε τη νέα πολιτική ασφαλείας IP στο παράθυρο [Τοπική Πολιτική Ασφάλειας].

 9. Επιλέξτε [Εκχώρηση] από το μενού [Ενέργεια].

 10. Ελέγξτε ότι το [Ναι] εμφανίζεται για το [Η Πολιτική Εκχωρήθηκε] για τη νέα πολιτική ασφαλείας IP.

 11. Κάντε κλικ στο [x] στο παράθυρο [Τοπική Πολιτική Ασφάλειας].