Ρυθμίζοντας Αυτή τη Συσκευή

Για να ενεργοποιήσετε το IPSec, πρέπει να ρυθμίσετε αυτή τη συσκευή με τη χρήση της Ιστοσελίδας εκ των προτέρων.

Σημείωση

 • Αν το IPsec έχει ρυθμιστεί σε αυτή τη συσκευή και τον κεντρικό Υ/Η, η επικοινωνία IPSec πραγματοποιείται. Εάν το IPSec δεν έχει ρυθμιστεί με τον κεντρικό Η/Υ, η επικοινωνία IPSec δεν πραγματοποιείται.

 • Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τις τιμές που ορίζονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες κατά τη ρύθμιση του IPSec σε έναν Η/Υ.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [Security] > [IPSec].

 5. Καθορίστε λεπτομερείς ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Υπόμνημα

  Πρέπει να ενεργοποιήσετε είτε το [AH] ή το [ESP] στην ρύθμιση [Phase2 Proposal].

 6. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

Σημείωση

Εάν δεν μπορέσατε να διαμορφώσετε το IPSec εξαιτίας της ασυμφωνίας των παραμέτρων που καθορίστηκαν, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το IPSec από τον πίνακα χειριστή αυτής της συσκευής ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.