Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη λειτουργία αυτόματης παράδοσης και πώς να την ρυθμίσετε.

Η λειτουργία αυτόματης παράδοσης προωθεί αυτόματα τα ληφθέντα δεδομένα σε καθορισμένους προορισμούς. Μπορείτε να καθορίσετε μέχρι πέντε διευθύνσεις e-mail και ένα φάκελο δικτύου ως προορισμούς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τα ληφθέντα φαξ, Διαδικτυακά φαξ, και συνημμένα αρχεία e-mail. Τα δεδομένα προωθούνται ως αρχεία PDF ή TIFF, ανάλογα με τη μορφή αρχείου των ληφθέντων δεδομένων.

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 100 σετ προορισμών προώθησης για τη λειτουργία αυτόματης παράδοσης.

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Transmission Settings].

  Πρέπει να ορίσετε έναν διακομιστή εκ των προτέρων.

  Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

 4. Κάντε κλικ στο [New] στη σελίδα [Automated Delivery Setup].

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο [Automated Delivery].

 6. Επιλέξτε [ON] για [Automated Delivery].

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός απαιτούμενου στοιχείου για το [Πεδίο Αναζήτησης].

 8. Επιλέξτε [OFF] για [OFF].

  Για να εκτυπώσετε τα δεδομένα που ελήφθησαν, επιλέξτε [ON].

 9. Κάντε κλικ στο [Edit] στο [Deliver To].

 10. Εισάγετε μια διεύθυνση e-mail προορισμού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Add].

 11. Ελέγξτε ότι η διεύθυνση που έχει εισαχθεί εμφανίζεται στο [Λίστα Διευθύνσεων], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 12. Κάντε κλικ στο [Edit] στο [Deliver to].

  Για να καθορίσετε ένα φάκελο δικτύου, καταχωρήστε έναν προορισμό (προφίλ) εκ των προτέρων.

  Πριν τη χρήση σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

 13. Επιλέξτε έναν προορισμό από τη [Profile List] και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 14. Κάντε κλικ στο [Submit].

Υπόμνημα

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η [Forwarding Setting], τα ληφθέντα φαξ δεν παραδίδονται αυτόματα με αυτή τη λειτουργία.

 • Ένα ληφθέν φαξ παραδίδεται ως αρχείο PDF.

 • Εάν ένα ληφθέν συνημμένο αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αρχείπ PDF, JPEG, ή TIFF, το αρχείο δεν προωθείται.

 • Το σώμα κειμένου των ληφθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να προωθηθεί.

 • Το μέγεθος των δεδομένων που μπορεί να χειριστεί αυτή η λειτουργία είναι περιορισμένο.

 • Εάν ο χώρος της κάρτας μνήμης της συσκευής δεν είναι επαρκής για αποθήκευση ληφθέντων φαξ, Διαδικτυακών φαξ ή συνημμένα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μετάδοση δεδομένων δεν παραδίδεται αυτόματα.