Πριν τη χρήση σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε έναν υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται το σαρωμένο έγγραφο.

Σημείωση

Εάν δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο με τα ακόλουθα βήματα, όλοι οι χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί έχουν οριστεί στον υπολογιστή σας θα έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο.

 1. Κάντε κλικ στο [Start (Έναρξη)] στη γραμμή εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο [Computer (Υπολογιστής)], και μετά κάντε κλικ στο [Properties (Ιδιότητες)].

 2. Ελέγξτε το όνομα του [Computer name (Όνομα υπολογιστή)].

  Χρειάζεστε το όνομα υπολογιστή που ελέγξατε όταν καταχωρήσατε τον προορισμό στη συσκευή. Σημειώστε το σε ένα χαρτί.

 3. Κλείστε το παράθυρο.

 4. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα έγγραφα στον υπολογιστή.

 5. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο που δημιουργήσατε, και μετά πατήστε [Properties (Ιδιότητες)].

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Sharing (Κοινή χρήση)], και μετά πατήστε [Advanced Sharing (Κοινή χρήση για προχωρημένους)].

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Share this folder (Κοινή χρήση αυτού του φακέλου)] και μετά κάντε κλικ στο [Permissions (Άδειες)].

 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Allow (Να επιτρέπεται)] της [Change (Αλλαγή)] στο [Permissions for Everyone (Άδειες για όλους)], και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

 9. Κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

Καταχωρήστε τον κοινόχρηστο φάκελο που δημιουργήθηκε στη συσκευή έτσι ώστε ο φάκελος μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο.

Όταν εκτελείτε σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο, αποστέλλετε δεδομένα στο προφίλ που έχετε προσδιορίσει ως προορισμό.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 50 προφίλ.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν προορισμό (προφίλ) με τους ακόλουθους τρεις τρόπους. Αυτό το εγχειρίδιο προτείνει τη χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης ή της Ιστοσελίδας όπου μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη μέθοδο καταχώρησης που χρησιμοποιεί το Εργαλείο Διαμόρφωσης σε έναν Η/Υ.

Αν κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή), οι ρυθμίσεις που άλλαξαν εφαρμόζονται σε αυτή τη συσκευή.

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή προφίλ, εγκαταστήστε το πρόσθετο ρύθμιση χρήστη. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο ρύθμισης χρήστη την ίδια στιγμή κατά την εγκατάσταση του εργαλείου διαμόρφωσης ή να εγκαταστήσετε το πρόσθετο αργότερα.

  Εγκατάσταση λογισμικού

 • Πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή στο Εργαλείο Διαμόρφωσης εκ των προτέρων.

  Εκκίνηση του εργαλείου διαμόρφωσης

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Διαχειριστής Προφίλ].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 6. Κάνετε κλικ στο (Νέο).

 7. Εισάγετε το όνομα ενός προορισμού αποστολής στο [Όνομα Προφίλ].

 8. Επιλέξτε [CIFS] για το [Πρωτόκολλο] για να καταχωρήσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο.

 9. Εισάγετε τη διαδρομή του κοινόχρηστου φακέλου που ορίσατε στον Η/Υ στο [Στόχος URL].

 10. Εισάγετε τον αριθμό θύρας για χρήση στο [Αριθμός Θύρας].

 11. Αν έχουν οριστεί δικαιώματα πρόσβασης στον κοινόχρηστο φάκελο, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό στο πεδίο [Όνομα Χρήστη] και [Κωδικός].

 12. Επιλέξτε το [Κωδικοποιημένη Επικοινωνία] και το [CIFS Σύνολο Χαρακτήρων] εάν απαιτείται.

 13. Εισάγετε το [Όνομα Αρχείου] εάν απαιτείται.

 14. Κάντε κλικ στο [Για Προχωρημένους], και στη συνέχεια ορίστε τις προχωρημένες ρυθμίσεις.

 15. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 16. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη μέθοδο καταχώρησης που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σε έναν Η/Υ.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 2. Πληκτρολογήστε το URL "http://(Τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)" στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

  Σχετικά με τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής, ανατρέξτε στο "Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής".

 3. Κάντε κλικ στο [Administrator Login].

 4. Πληκτρολογήστε "διαχειριστής" στο [User Name (Όνομα χρήστη)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  Για Mac OS X, πληκτρολογήστε "διαχειριστής" στο [Name (Όνομα)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [Login (Σύνδεση)].

 5. Κάντε κλικ στο [SKIP].

 6. Κάντε κλικ στη [List] στο επάνω μέρος της οθόνης.

 7. Κάντε κλικ στο [Profile] στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

 8. Κάντε κλικ στο [New].

 9. Εισάγετε το όνομα ενός προορισμού αποστολής στο [Profile Name].

 10. Επιλέξτε [CIFS] για το [Protocol] για να καταχωρήσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο.

 11. Εισάγετε τη διαδρομή του κοινόχρηστου φακέλου που ορίσατε στον Η/Υ στο [Target URL].

 12. Εισάγετε τον αριθμό θύρας για χρήση στο [Port Number].

 13. Αν έχουν οριστεί δικαιώματα πρόσβασης στον κοινόχρηστο φάκελο, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό στο πεδίο [User Name] και [Password].

 14. Επιλέξτε το [CIFS Character Set] και το [Encode Communication] εάν απαιτείται.

 15. Ορίστε τη [Detail] εάν απαιτείται.

 16. Κάντε κλικ στο [Submit].

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να καταχωρήσετε προφίλ από τον πίνακα χειριστή.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε [Προφίλ].

 3. Επιλέξτε έναν αριθμό, και στη συνέχεια πατήστε [Καταχώρηση].

 4. Εισάγετε ένα όνομα προφίλ και έπειτα πατήστε [Επόμενο].

 5. Επιλέξτε μία ρύθμιση, και στη συνέχεια πατήστε [OK].

 6. Εισάγετε τις τιμές του ονόματος Η/Υ προορισμού αποστολής και το όνομα του κοινόχρηστου φακέλου σε μορφή "όνομα του Η/Υ προορισμού αποστολήςκαι όνομα του κοινόχρηστου φακέλου".

  Παράδειγμα: PC1κοινή χρήση

  Υπόμνημα

  • Αν δεν υπάρχει διακομιστής DNS στο δίκτυο, δεν μπορείτε να καθορίσετε τον Η/Υ χρησιμοποιώντας το όνομα του Η/Υ (το όνομα Η/Υ προορισμού αποστολής). Σε μια τέτοια περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP του Η/Υ για να τη ρυθμίσετε.

   Παράδειγμα: 192.168.0.3κοινή χρήση

 7. Πατήστε [Επόμενο].

 8. Αν έχουν οριστεί δικαιώματα πρόσβασης στον κοινόχρηστο φάκελο, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό στο πεδίο [Όνομα Χρήστη] και [Κωδικός].

  Σημείωση

  • Εάν έχει εκτελεστεί διαχείριση τομέα, πληκτρολογήστε "Όνομα χρήστη@όνομα τομέα".

  • Αν εκτελείτε διαχείριση τομέα και δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση ακόμη και μετά την εισαγωγή του "Όνομα χρήστη@όνομα τομέα", διαγράψτε το "όνομα τομέα".

  • Επίσης, επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα αυτής της συσκευής , επιλέγοντας [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου], και στη συνέχεια ορίστε το όνομα τομέα NetBIOS στο [Όνομα εργασίας ομάδας] στον [NBT].

   • Για το όνομα τομέα, επιβεβαιώστε με το διαχειριστή δικτύου σας.

 9. Πιέστε [Close (Κλείσιμο)].

 10. Ρυθμίστε άλλα στοιχεία εάν απαιτείται.

 11. Πατήστε [OK].