Εγκατάσταση λογισμικού

Εγκαταστήστε το βοηθητικό πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Εγκαταστήστε λογισμικό βοηθητικού προγράμματος χρησιμοποιώντας το DVD-ROM λογισμικού.

 • Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6

 • Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS

 • Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή XPS

 • Πρόγραμμα οδήγησης φαξ

 • Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή

 • ActKey

 • Βοηθητικό πρόγραμμα OKI LPR

 • Εργαλείο διαμόρφωσης

 • PDF Print Direct

 • Πελάτης λογαριασμού εργασιών εκτύπωσης

Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή μέσω ενός δικτύου ή διασύνδεσης USB.

Σημείωση

Ελέγξτε την κατάσταση αυτής της συσκευής πριν την εγκατάσταση.

 • Αυτή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

 • Αυτή η συσκευή συνδέεται σε δίκτυο με καλώδιο δικτύου και ορίζεται η διεύθυνση IP ή άλλες ρυθμίσεις.

 • Η σύνδεση USB είναι απενεργοποιημένη από εργοστασιακή προεπιλογή. Πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας USB πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

  Επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] - [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] - [Local Interface (Τοπική διασύνδεση)] - [USB Menu (Μενού USB)] και μετά αλλάξτε το [USB Assignment (Ανάθεση USB)] από [IPP (IPP)] σε [Legacy (Legacy)].

 1. Εισάγετε το «DVD-ROM Λογισμικού» σε έναν Η/Υ.

 2. Όταν το [Αυτόματη Εκτέλεση] εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή [Εκτέλεση Setup.exe].

  Υπόμνημα

  Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη], κάντε κλικ στο [Ναι].

 3. Επιλέξτε μια γλώσσα από την πτυσσόμενη λίστα.

 4. Διαβάστε το συμφωνητικό άδειας χρήσης και μετά κάντε κλικ στο [Αποδέχομαι].

 5. Διαβάστε τις περιβαλλοντικές συμβουλές για χρήστες και κάντε κλικ στο [Next (Επόμενο)].

 6. Επιλέξτε [Network (Wired/Wirelless) (Δίκτυο (Ενσύρματο/Ασύρματο))] ή [USB (USB)] που ανταποκρίνεται στο περιβάλλον σύνδεσής σας και μετά κάντε κλικ στο [Next (Επόμενο)].

  Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Windows Security Alert (Ειδοποίηση ασφαλείας των Windows)], κάντε κλικ στο [Allow access (Να επιτρέπεται η πρόσβαση)].

 7. Επιλέξτε το όνομα μοντέλου αυτής της συσκευής και μετά κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 8. Κάντε κλικ στο [Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση].

 9. Κάντε κλικ στο [Separate Install (Χωριστή Εγκατάσταση)].

 10. Κάντε κλικ σε έναν οδηγό και λογισμικό για εγκατάσταση.

  Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση.

  Υπόμνημα

  Η παρακάτω διαδικασία ποικίλει ανάλογα με το επιλεγμένο λογισμικό.

  Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί την εγκατάσταση του εργαλείου διαμόρφωσης ως παράδειγμα.

 11. Επιλέξτε τα πρόσθετα που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε [Install (Εγκατάσταση)].

  Ξεκινά η εγκατάσταση.

 12. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο [Close (Κλείσιμο)].

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα σέρνοντάς το σε οποιαδήποτε θέση. Επίσης μπορείτε να εκτελέσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα απευθείας από το "DVD-ROM λογισμικού".

 1. Εισάγετε το συμπεριλαμβανόμενο "DVD-ROM λογισμικού" σε έναν υπολογιστή.

 2. Από το [ΟΚΙ] > κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [Utilities (Βοηθητικά προγράμματα)].

 3. Αντιγράψτε το φάκελο από ένα βοηθητικό πρόγραμμα για εγκατάσταση, σέρνοντάς σε οποιαδήποτε θέση.

Υπόμνημα

Για να ξεκινήσετε το λογισμικό βοηθητικού προγράμματος, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του λογισμικού βοηθητικού προγράμματος στο φάκελο.