Λίστα Λογισμικού Βοηθητικού Προγράμματος

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βοηθητικά προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη συσκευή. Για το πώς να χρησιμοποιήσετε κάθε βοηθητικό πρόγραμμα, ανατρέξτε σε αυτό το θέμα.

Στοιχείο

Σχετική λειτουργία

Περιγραφή

Απαιτήσεις συστήματος

Αναφορές

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Correct

Εκτύπωση

Προσαρμογή της αντιστοίχισης χρώματος.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συνολική τάση των χρωμάτων εξόδου προσαρμόζοντας την χρωματική παλέτα εξόδου, την τιμή γάμμα, την απόχρωση ή τον κορεσμό των βασικών χρωμάτων.

Windows 10/ Windows 8.1/ Windows Server 2012 R2/ Windows 8/ Windows Server 2012/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Correct

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Swatch

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα δείγμα χρώματος RGB που είναι προεγκατεστημένο στη συσκευή. Ελέγξτε την τιμή RGB στο δείγμα χρώματος RGB και να αναπαράγετε το χρώμα εάν χρειάζεται.

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Swatch

Πρόγραμμα PS Gamma Adjuster

Εκτύπωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα χρώματος που χρησιμοποιείται για τις φωτογραφίες.

Βοηθητικό πρόγραμμα PS Gamma Adjuster

Εργαλείο διαμόρφωσης

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης αυτής της συσκευής, να αλλάξετε το μενού και να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail, αριθμούς ταχείας κλήσης, προφίλ, αριθμό PIN, ρυθμίσεις αυτόματης παράδοσης και ρυθμίσεις σάρωσης δικτύου.

Εργαλείο διαμόρφωσης

PDF Print Direct

Εκτύπωση

Εκτυπώνει αρχεία PDF χωρίς να εκτελείται κάποια εφαρμογή.

Εκτύπωση χωρίς Άνοιγμα ενός Αρχείου PDF (Άμεση Εκτύπωση PDF)

ActKey

Σάρωση

Χρησιμοποιήστε κατά την προώθηση μιας σαρωμένης εικόνας στην συγκεκριμένη εφαρμογή ή αποθήκευση στον καθορισμένο φάκελο στον Η/Υ, ή κατά την αποστολή φαξ με το Λογισμικό PCFax.

ActKey

Βοηθητικό πρόγραμμα OKI LPR

Εκτύπωση

Μπορείτε να ελέγξετε την εκτύπωση μέσω της σύνδεσης με το δίκτυο, τη διαχείριση εκτύπωσης, και την κατάσταση αυτής της συσκευής.

Βοηθητικό πρόγραμμα OKI LPR

Προέκταση Δικτύου

Διαχείριση

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής και τις ρυθμίσεις επιλογής από τον οδηγό εκτυπωτή. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση ενός οδηγού εκτυπωτή μέσω μια σύνδεσης δικτύου.

Προέκταση δικτύου

Στοιχείο

Σχετική λειτουργία

Περιγραφή

Απαιτήσεις συστήματος

Αναφορές

Πρόγραμμα PS Gamma Adjuster

Εκτύπωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα χρώματος που χρησιμοποιείται για τις φωτογραφίες.

Mac OS X 10.6.8 έως 10.11

Βοηθητικό πρόγραμμα PS Gamma Adjuster

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Correct

Εκτύπωση

Προσαρμογή της αντιστοίχισης χρώματος.

Μπορείτε να αλλάξετε την συνολική τάση χρωμάτων εξόδου προσαρμόζοντας την έξοδο παλέτας χρωμάτων, τιμή γάμμα, απόχρωση ή κορεσμό των κύριων χρωμάτων.

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Correct

Εργαλείο διαμόρφωσης σαρωτή δικτύου

Σάρωση

Αυτή η βοηθητική λειτουργία ενεργοποιείται όταν επιλέγετε το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή από την εφαρμογή και επιλέγετε συνδεδεμένη συσκευή.

Δεν χρειάζεται να ορίσετε τον προορισμό σύνδεσης αφού οριστεί.

Εργαλείο διαμόρφωσης σαρωτή δικτύου (Mac OS X)

Διαμόρφωση κάρτας δικτύου

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε ένα δίκτυο.

Διαμόρφωση κάρτας δικτύου (Mac OS X)