Διαμόρφωση κάρτας δικτύου (Mac OS X)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαμόρφωση Κάρτας Δικτύου για τη διαμόρφωση του δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Διαμόρφωση Κάρτας Δικτύου, πρέπει να ενεργοποιηθεί το TCP/IP.

 1. Εκκινήστε τη διαμόρφωση κάρτας δικτύου.

  Εγκατάσταση λογισμικού

 2. Επιλέξτε αυτή τη συσκευή από τη λίστα.

 3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP] από το μενού [Λειτουργίες].

 4. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  • Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι τα τελευταία έξι αλφαριθμητικά ψηφία της διεύθυνσης MAC

  • Για τον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 6. Επιλέξτε [ΟΚ] για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις.

  Κάνει επανεκκίνηση η κάρτα δικτύου αυτής της συσκευής.

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου για αυτή τη συσκευή εκκινώντας τη διαμόρφωση κάρτας δικτύου.

Ενεργοποίηση ρυθμίσεων ιστού

 1. Εκκινήστε τ η Διαχείριση Κάρτας Δικτύου.

  Εγκατάσταση λογισμικού

 2. Επιλέξτε αυτή τη συσκευή από τη λίστα.

 3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις διαδικτύου] από το μενού [Λειτουργίες].

 4. Ελέγξτε πως οι [Ρυθμίσεις διαδικτύου συσκευής θα είναι ενεργοποιημένες] και μετά κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

 5. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και μετά κάντε κλικ στο [OK].

  • Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι τα τελευταία έξι αλφαριθμητικά ψηφία της διεύθυνσης MAC

  • Για τον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 6. Κάντε κλικ στο [OK] σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

Άνοιγμα της ιστοσελίδας

 1. Ξεκινά τη Διαμόρφωση Κάρτας Δικτύου.

  Εγκατάσταση λογισμικού

 2. Επιλέξτε αυτή τη συσκευή από τη λίστα.

 3. Επιλέξτε [Προβολή ιστοσελίδας συσκευής] από το μενού [Λειτουργίες].

  Η Ιστοσελίδα ανοίγει, και εμφανίζεται η σελίδα κατάστασης της συσκευής.

 1. Επιλέξτε [Έξοδος] από το μενού [Διαμόρφωση κάρτας δικτύου].