Εργαλείο διαμόρφωσης σαρωτή δικτύου (Mac OS X)

Αυτή η ενότητα περιγράφει το εργαλείο διαμόρφωσης σαρωτή δικτύου, το οποίο είναι ένα εργαλείο για τη ρύθμιση του προορισμού σύνδεσης.

Πριν τη χρήση σάρωσης WSD