Προέκταση δικτύου

Στην Επέκταση Δικτύου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής και να ορίσετε τη σύσταση των επιλογών.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Επέκταση Δικτύου, πρέπει να ενεργοποιηθεί το TCP/IP.

Σημείωση

Αυτό απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή.

Υπόμνημα

 • Η Επέκταση Δικτύου εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση ενός οδηγού εκτυπωτή μέσω ενός δικτύου TCP/IP.

 • Η Επέκταση Δικτύου λειτουργεί σε συνδυασμό με τον οδηγό εκτυπωτή. Μην εγκαθιστάτε μόνο την Επέκταση Δικτύου.

 • Η Επέκταση Δικτύου λειτουργεί μόνο όταν ο οδηγός εκτυπωτή είναι συνδεδεμένος σε θύρα OKI LPR ή στην πρότυπη θύρα TCP/IP.

Για να χρησιμοποιήσετε την Επέκταση Δικτύου, ανοίξτε την οθόνη ιδιοτήτων εκτυπωτή.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέξτε [Ιδιότητες εκτυπωτή].

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής.

 1. Ξεκινήστε την οθόνη ιδιοτήτων του εκτυπωτή.

  Σχετικά με τις Οθόνες και Λειτουργίες του Κάθε Οδηγού Εκτυπωτή

 2. Επιλέξτε την καρτέλα [Κατάσταση].

 3. Κάντε κλικ στο [Ενημέρωση].

 4. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

Κάντε κλικ στο [Ρύθμιση Web] για να ξεκινήσετε την ιστοσελίδα αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής σε αυτή την οθόνη της ιστοσελίδας.

Χρήση της ιστοσελίδας αυτής της συσκευής

Υπόμνημα

Η καρτέλα [Επιλογές] μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά όταν χρησιμοποιείτε την Επέκταση Δικτύου σε περιβάλλοντα που δεν υποστηρίζονται.

Μπορείτε να λάβετε τη σύσταση των επιλογών της συνδεδεμένης συσκευής και να ορίσετε αυτόματα τον οδηγό εκτυπωτή.

 1. Ξεκινήστε την οθόνη ιδιοτήτων του εκτυπωτή.

  Σχετικά με τις Οθόνες και Λειτουργίες του Κάθε Οδηγού Εκτυπωτή

 2. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Συσκευής].

 3. Κάντε κλικ στο [Λήψη Ρυθμίσεων Εκτυπωτή].

 4. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

Υπόμνημα

Δεν μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαμόρφωση όταν χρησιμοποιείτε την Επέκταση Δικτύου σε περιβάλλοντα που δεν υποστηρίζονται.

 1. Πατήστε [Έναρξη], και έπειτα [Πίνακας Ελέγχου] > [Προγράμματα] > [Απεγκατάσταση προγράμματος].

 2. Επιλέξτε [Επέκταση Δικτύου ΟΚΙ], και έπειτα πατήστε [Απεγκατάσταση].

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ολοκληρώστε την απεγκατάσταση.